Varje läsår formas en social miljö som kännetecknas av en rik mångfald där vi möts i vår olikhet och får upptäcka oss själva och andra. I denna mångfald är det tydligt att vi behöver varandra för att utvecklas och lära oss leva livet. Det är också i denna sociala miljö vi upplever att många lyckas, för första gången, eller på nytt.

Glimåkra folkhögskola är en skola som erbjuder en mångfald av kurser, både för dig som vill uppnå behörighet i allmänna ämnen och för dig som vill studera något du är intresserad av såsom gospel, estetiska ämnen eller esport.

Glimåkra folkhögskola har en historia som sträcker sig tillbaka till 1959 då skolan startades med en gammal prästgård som enda byggnaden. Under årens lopp har skolans behov utökats och ändrats och är idag en stor skola med skolbyggnader, internat, matsal, kapell, idrottshall & gym och gemenskapsutrymmen.

Glimåkra folkhögskola präglas av vår koppling till EFS och kyrkan och på skolan är det viktigt att det finns utrymme också för livets djupa frågor.

Glimåkra folkhögskola har genom många år fått betyda mycket för många människor. Genom vår vision uttrycker vi en önskan om att få fortsätta att ha den betydelse för människor också i framtiden: ”Glimåkra folkhögskola vill erbjuda en miljö för lärande, kreativitet och nya möjligheter, präglad av mångfald, samtal kring livets frågor och det goda mötet.”

Mer om skolan

Studieinformation

Att studera på folkhögskola är inte som att studera i andra skolformer.

Bibliotek

Möjlighet att låna böcker eller att arbeta i lugn och ro

Idrottshall och gym

På skolans område finns en stor och fin idrottshall och ett gym

Internat

Mycket av folkhögskolelivet upplevs på internatet

På kristen grund – vad betyder det?

Frivilligt och tydligt

Policydokument och handlingsplaner

Styrelsen för Glimåkra folkhögskola tar beslut om policydokument för att tydliggöra sin inställning i olika frågor. Här hittar du också information som gäller olika handlingsplaner.