Hola!, Hi!, Marhaba!, Salam!

Först och främst vill vi säga ett stort välkommen!

På Glimåkra folkhögskola erbjuder vi tre olika kurser för nyanlända, de är:

  • ISA – Introduktion till studier och arbete
  • SFI – Svenska för invandrare
  • Svenska från dag ett

Läs längre vad de olika kurserna är och hur du ansöker.

Sök utbildningen

Förkunskaper

För att söka denna kursen krävs inga förkunskaper

Beskrivning

ISA – Introduktion till studier och arbete, Malmö

Kursen ISA – Introduktion till studier och arbete i Malmö är frukten av ett långvarigt samarbete mellan AMA -arbetsmarknadsavdelningen Malmö stad och Glimåkra folkhögskola.

Kursen vänder sig till deltagare med svenska som andraspråk, som behöver förbättra sin svenska och sina kunskaper om det svenska samhället, för att antingen kunna få ett arbete eller gå vidare till högre studier.

Kursen är förlagd till Arbetsmarknadsavdelningen på Nobelvägen 66, Malmö.

Frågor/ansökan:

Du kan anmäla ditt intresse för kursen till Houcine Khriribi, houcine.khriribi@glimnet.se eller telefon 070 – 416 89 30.

 

SFI

Svenska för invandrare är för dig som är ny i Sverige och som vill lära dig språkets olika delar. Undervisningen innehåller LÄSA, SKRIVA, TALA samt HÖRA och bedrivs på fyra olika nivåer där A-nivå är för dig som är nybörjare och följande nivåer, B, C och D, är när du kommit lite längre i dina studier. Undervisningen sker i grupper om cirka 15 elever och är individuellt inriktad och anpassad efter varje elevs förutsättningar och behov. Detta innebär att flytt från en kurs till nästa sker vid olika tillfällen under året, beroende på hur snabbt just du tillgodogör dig undervisningen. För att flytta till nästa nivå måste du också genomföra ett Nationellt prov som, efter att det är genomfört och godkänt, du får betyg i utifrån en betygsskala från A – F. När du genomfört och blivit godkänd på sista nivån D, har du möjlighet att söka till och fortsätta din utbildning mot Svenska Grund.

Undervisningen är förlagd till förmiddagar måndag – torsdag, vilket innebär att du kan kombinera dina SFI-studier med t.ex. en praktikplats eller kan du kombinera studierna med “Allmän kurs språkintro” som också är en kurs på Glimåkra folkhögskola. Denna kurs är anpassad till SFI- schemat och är därmed ett alternativ för dig som vill studera hela veckan på samma ort.

Om du är i den situationen att du har en anställning och därmed inte har möjlighet att delta i undervisning enligt det schema som gäller, men ändå vill skaffa dig betyg från SFI, finns det också då en möjlighet. Efter samråd med ansvarig på SFI gör du då en “Särskild prövning”, som är ett provtillfälle då dina kunskaper bedöms med hjälp av ett Nationellt prov tillsammans med en bedömning av den lärare som ansvarar vid provtillfället. Denna prövning kostar 500 kr och du erhåller betygsdokument efter godkänt prov.

Frågor/ansökan:

Frågor och ansökan om kursen kan ställas till Glimåkra folkhögskola på info@glimnet.se eller 044-44800.

 

Svenska från dag ett

  • Kursstart: ingen kursstart är inplanerad för närvarande
  • Antagning: sker löpande när ny kursstart planerats
  • Studietakt: 50%
  • Studieplats: Glimåkra folkhögskola
  • Studietid: måndag till torsdag 9-12
  • Ingen kurskostnad
  • Målgruppen är personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Det omfattar alla som är asylsökande men också de som har fått uppehållstillstånd och i väntan på kommunplacering bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden.

Syftet med kursen är att stärka kunskaperna i svenska språket och om samhället samt till att främja deltagande i arbets- och samhällslivet. Undervisningen utgår från folkhögskolans pedagogik som betonar aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp. Innehållet i kursen är i huvudsak språkinlärning som kombineras med information om det svenska samhället.

Uppvisande av LMA-kort är ett krav för att gå kursen.

Frågor/ansökan:

Frågor och ansökan om kursen kan ställas till Glimåkra folkhögskola på info@glimnet.se eller 044-44800.