På sommaren skall man ha roligt och träffa nya vänner, -kanske till och med vänner för livet!

På våra sommarkurser får du träffa nya kompisar, prova nya saker, ha roligt och lära dig om olika ämnen! Kurserna riktar sig till vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vi har lång och gedigen erfarenhet då vi arrangerat sommarkurser för denna målgrupp i mer än 50 år!

Sök sommarkursen

Läsårstid

Friluftsliv

Start: 24 juni 2024
Slut: 5 juli 2024

Skapande

Start: 8 juli 2024
Slut: 19 juli 2024

Förkunskaper

För att söka denna kursen krävs inga förkunskaper

Beskrivning

Kursen är för dig som

Kursen riktar sig till dig som är vuxen och har en intellektuell funktionsnedsättning. Du vill stärka ditt självförtroende genom att vara aktiv tillsammans med andra och träna din förmåga att bli självständig.

Kursinnehåll

Sommarkursen pågår två veckor och vi planerar för max 40 deltagare/kurs. Du bor i enkelrum.
Under dagarna är du tillsammans i en grupp med ca 12 andra kursdeltagare. Tillsammans följer du och de andra i gruppen kursens schema och dess aktiviteter.

Du kan välja att söka till en av kurserna, antingen Friluftsliv eller Skapande.

Exempel på aktiviteter:

Friluftsliv, skapande, musik, matlagning, ”må bra”, vardagskunskap, idrott och bad.

Gemensamma aktiviteter

På kvällarna grillar vi korv, ser på film, har tävlingar och lekar, går promenader m.m. På helgen ordnar vi ett festligt program med dans tillsammans.

Kurstid

Kursen varar i 12 dagar.

Vi som undervisar

På kursen arbetar lärare och assistenter. De erbjuder dig stöd och finns med både under kursens aktiviteter och på fritiden.

Kostnad

Kost och logi för 12 dygn: 9020 kr
Undervisningsmaterial, utflykter m.m: 1000 kr
Fickpengar: ca 500 kr

OBS! Skolan söker internatbidrag. Blir det beviljat, minskar priset för kost- och logi med max 6300 kr per deltagare. I april-maj vet vi om bidraget blir beviljat.
Kostnaden för Sommarkursen kan t.ex. sökas via fonder eller hos din biståndshandläggare i kommun/försäkringskassa.Om du behöver personlig assistans, måste du själv söka ekonomiskt stöd för detta i din hemkommun.

Dokument

Här kan du ladda ner informationsblad för kursen

Programbroschyr

 

Antagningskriterier:
För att antas till kursen måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • Du ska tillhöra kursens målgrupp
  • Du ska ha fyllt 18 år
  • Du ska ha förutsättningarna att kunna delta i de moment som kursen innehåller
  •  Ditt vård- och omsorgsbehov ska kunna tillgodoses inom kursens organisation och bemanning

(Om ditt vård- och omsorgsbehov innebär att du behöver personlig assistans kan du antas under förutsättning att du har en egen personlig assistent bekostad av hemkommunen)

För att göra en bedömning av dina behov tillämpar vi referenstagning i form av samtal med uppgiftslämnare, eller annan angiven kontaktperson.


Urvalskriterier:
Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller ovanstående krav. Skolan väljer först de som:

  1. har ansökt inom ansökningstiden (1 februari-28 mars)
  2. vi bedömer har störst förutsättningar att tillgodogöra sig innehållet i kursen 

 

Om vi har flera sökande som uppfyller urvalskriterierna lottas platserna.

Kontakt

Annika Jönsson

Kursföreståndare Friluftsliv

annika.jonsson@glimnet.se

 

044-448 00 (expedition)