Textil

Textilkursen vänder sig till dig som intresserad av textilt hantverk, nyfiken och vill utveckla din kreativa sida.

Sök utbildningen

Läsårstid

Start: 19 aug 2024
Slut: 5 juni 2025

Förkunskaper

För att söka denna kursen krävs inga förkunskaper

Beskrivning

Sök utbildningen

Kursinnehåll

Vävning med teori och praktik är huvudämnet. Uträkningar, vävuppsättning, teknik- och materiallära, formgivning, montering mm. Har du väverfarenhet sen tidigare utgår vi från dina tidigare kunskaper. Du får även prova andra textila tekniker som:

 • Tygtryck – egna former i enkla block- och schablontryck, samt screentryck.
 • Tovning – våttovning till hattar, figurer mm och torrtovning för att bygga upp finare mönster och bilder
 • Färgning – syrafärgning för ullgarn, reaktivfärgning för bomull och lin
 • Sashiko broderi
 • Spinning
 • Studiebesök och gästlärare

Kurstider

Undervisningen bedrivs på halvtid med lektioner måndag och onsdag. Övrig tid finns tillgång till lokalerna för eget arbete

Gemensamma aktiviteter

Tillsammans med skolans övriga studerande deltar du i gemensamma föreläsningar och skoldagar. Läser du på helfart brukar det motsvara ca 5 skoldagar under ett läsår. Varje måndag har vi gemensam måndagsinfo för kursdeltagare och personal.

Så söker du till kursen

Ansökan skickas in senast den 15 april. Även senare inkomna ansökningar behandlas, och du kan komma att antas i mån av plats.

För att bli antagen till kursen Textil måste du uppfylla en del grundläggande kriterier.

Du ska

 • vara genuint intresserad av textilt hantverk
 • beskriva i ett personligt brev din bakgrund, varför du vill gå på kursen samt dina förväntningar
 • vara minst 18 det år som kursen börjar
 • skicka in din ansökan senast 15 april (i mån av plats kan även senare inkomna ansökningar behandlas)
 • varit drogfri i minst 1 år om du har missbrukat alkohol eller andra droger
 • kunna tillgodogöra dig undervisningen
 • ha förmågan att arbeta självständigt

För att se om den sökande uppfyller antagningskriterierna går vi igenom ansökan och stor vikt läggs vid det personliga brevet.

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till linjen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller ovanstående krav. Motivation och intresse för kursens innehåll bedöms. Lottning kan komma att användas då valet står mellan likvärdiga sökanden.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri.

Serviceavgift 200:-/ mån

I beloppet ingår: eftermiddagskaffe, festmiddagar samt olycksfallsförsäkring. Du som vill äta på skolan kan köpa kuponger.

Gemensamt kursmaterial 250:-/ mån I beloppet ingår:
– visst förbrukningsmaterial som skiss – och provmaterial, tejp, såpa mm
– slitage på redskap och maskiner
– tidskrifter och litteratur
– screenramar, fotoemulsion och annat tryckmaterial
– kopior

Enskilt arbetsmaterial kan köpas genom skolan och faktureras 2-3 ggr per läsår. Det brukar röra sig om totalt upp till ca 1000 kr.

 

Antagningsprocessen

I samband med att du ansöker skall du bifoga:

 • Personbevis
 • Personligt brev

Beslut om antagning fattas av kursföreståndare. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till rektor. Här finns information om hur du gör om du vill överklaga (se under sektionen Demokrati och inflytande).

När du mottagit ditt antagningsbesked kommer du att bli uppmanad att bekräfta ditt intresse av kursen genom att sätta in en depositionsavgift på 300 kr till skolan inom 10 dagar. Dessa pengar är ett förskott på din serviceavgift. Först när du betalat in pengarna är du registrerad på kursen.

Kontakt

Marie Rolander

Kursföreståndare

marie.rolander@glimnet.se
044 44832