Petrus, Matteus, Markus, Johannes … du?

Strandhems Bibel- och lärjungaskola vill med Bibeln som utgångspunkt ge träning i lärjungaskap och mission. Kursen ger en introduktion till olika ämnen som berör det kristna livets olika delar, med målsättningen att du, som Paulus skriver ska få ”lära känna Jesus, och kraften från hans uppståndelse” och få se tecken på Guds Rikes upprättande. Vi tror att praktik är lika viktigt som klassrumslektioner för att nå detta mål.

Sök utbildningen

Läsårstid

Start: 19 aug 2024 Slut: 5 juni 2025

Förkunskaper

För att söka denna kursen krävs inga förkunskaper

Beskrivning

En viktig del av kursen är betoningen på personlig kristen växt och mognad. Under hela läsåret löper en själavårdskurs som hålls av John Brenneman. Varje elev får också en personlig själavårdare/mentor där samtal bokas ungefär varannan vecka. Själavårdskursen ger grundläggande kunskaper om den kristna själavårdens innehåll och kan leda till en diplomering, om alla litteraturstudier fullföljs.

Kursinnehåll

Varje vecka fokuserar vi på ett tema som blir belyst från olika synvinklar. Exempel på dessa teman kan vara: GT/NT, Relationer, Bibeltolkning, Etik, Bön, Andens gåvor, Ledarskap, Guds ledning och Jesus liv och verksamhet.

Tyngdpunkterna i kursen är dels intellektuell bearbetning av den kristna tron och dels personlig efterföljelse och lärjungaskap, dvs. den kristna trons praktik. Du får hjälp att utveckla dina gåvor och praktisera dem. Du får själv jobba med t.ex. predikan, personliga vittnesbörd, dans, drama eller (lov)sång(s)ledning, eller andra kreativa sätt att medverka för mission i eller utanför en kristen gemenskap.

Dagen byggs kring tre andaktstillfällen där vi ber utifrån olika kristna bönetraditioner.

Sök utbildningen

Missionsresor

För att förstå mer av vad mission är tror vi att vi behöver göra mission. Under ett antal veckor gör vi en utlandsresa, t.ex. Israel, Etiopien, Moldavien, Kenya eller Peru. Där får du möjlighet att i ord och handling praktisera missionsbefallningen och möta kristna som lever under helt andra förutsättningar. Du får en inblick i praktiskt missionsarbete, i församlings- och biståndsarbete. Du betalar maximalt 19 000 kr.

Vi gör även en resa inom Sverige på cirka 7 dagar. Senaste åren har den gått till bl.a. norra Sverige, Stockholm, Borås och Göteborg. Nya platser, även utanför Sverige, kan komma att bli aktuella.

Antagning

Antagning sker genom samtal i lärarlaget utifrån referenser och i mån av plats.

Sista ansökningsdag: 1 maj.

Studieort och ansökan

Du bor och studerar på Missionsgården Strandhem, en kristen kursgård i Örkelljunga, 65 km väster om Glimåkra.

Gör din ansökan på Strandhems hemsida

Antagningskriterier

För att du ska antas till kursen ska du:

 • Vara 18 år, eller fylla 18 år det år du börjar
 • Skickat in din ansökan i tid innan 1 maj, därefter behandlas ansökningar i mån av plats.
 • Uppvisa en personlig motivation och genuint intresse för kursens innehåll så som den beskrivs här på hemsidan.
 • Ha en god social förmåga, d.v.s. kunna reflektera över din egen roll i en grupp och kunna se andras behov och ta hänsyn till dem.
 • Ha möjlighet att studera på helfart.
 • Bo på skolans internat under kursen. (Undantag från denna punkt kan göras om skolan bedömer att du ändå kan fullfölja kursens alla moment och bli en del av gemenskapen.)
 • Ha en så god fysik som krävs för att uppfylla kursens obligatoriska delar så som utlandsresa under enkla former.

Urvalskriterier

När skolan gör sitt urval bland ansökningar följer vi följande kriterier bland dem som uppfyller grundkraven:

 • De som bedöms ha störst motivation för kursen.
 • De som önskar använda utbildningen till tjänst inom församling, föreningsliv eller i uppgift att hjälpa andra människor.
 • Du fyller i en ansökan
 • I det personliga brevet berättar du på ett ärligt sätt om dig själv, vilka behov du har som vi behöver ta hänsyn till och varför du vill gå kursen på Strandhem.
 • Skolan bekräftar inom en vecka via e-post att din ansökan kommit in.
 • En lärare på skolan kommer kontaktar dig och dina referenser via telefon och gör en kort intervju. Detta påbörjas i februari eller mars månad och pågår sedan fortlöpande.
 • Om du uppfyller grundkraven för antagning (se ovan) och utifrån urvalskriterierna valts ut till att få en plats kommer vi meddela dig inom en månad från det att din ansökan kommit in. Om du uppfyller grundkraven men inte fått någon plats kommer du bli meddelad om det och du placeras på en reservlista. Om du inte uppfyller grundkraven och därmed får avslag på din ansöka kommer vi meddela dig det.
 • Beslut om antagning fattas av kursföreståndaren, Daniel Lyckander. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till Glimåkra folkhögskolas rektor, Joakim Hector.
 • När du mottagit ditt antagningsbesked kommer du bli uppmanad att bekräfta ditt intresse av kursen genom att sätta in en depositionsavgift till Strandhem på 500 kr inom 10 dagar. Dessa pengar är ett förskott på din rumshyra och måltidskostnader. Först när du betalat in pengarna är du registrerad på kursen. Om du väljer att hoppa av kursen efter detta betalas pengarna inte tillbaka.

Kontakt

Daniel Lyckander

Kursföreståndare

daniel.lyckander@strandhem.nu

0435-500 77