Känslan av att skapa något med dina bara händer är obeskrivbar.

Utbildningen ger även en god grund för fortsatta studier eller arbete på egen hand inom det keramiska området. Under lektionstid arbetar du i en grupp om 10 deltagare. Vi ger baskunskaper och inspiration. Du sätter upp egna mål utifrån dina förutsättningar. Gästlärare/studiebesök ingår och bekostas av skolan.

Sök utbildningen

Läsårstid

Start: 15 aug 2022
Slut: 9 juni 2023

Förkunskaper

För att söka denna kursen krävs inga förkunskaper

Beskrivning

Kursen är 1-2 år och bedrivs på halvfart. Lektionerna är förlagda till två dagar/vecka och studierna är därför möjliga att kombinera med t ex yrkesarbete. Du måste fyllt 18 år för att vara behörig att söka, men någon övre åldersgräns finns inte. Vi ser positivt på en grupp med deltagare i olika åldrar.

Grunderna i keramik med handformning, drejning, glasering, dekorering och olika bränningstekniker. Om du redan kan en hel del, så får du hjälp att komma vidare. Du arbetar med lergods och stengods.

Sök utbildningen

Drejning

Tyngdpunkten i undervisningen ligger på drejning. Efter grundläggande teknikträning ges uppgifter som successivt ökar i svårighetsgrad. Varje uppgift introduceras med demonstration av lämpligt tillvägagångssätt.

Handformning

När vi arbetar med handformningsteknikerna kavling, ringling och tumning finns det inga hinder, bara möjligheter. Vi bygger fritt eller med hjälp av formar.

Glasyr/dekor

Genomgång av glaserings- och engoberingsmetoder. Kunskap om en mängd olika dekoreringstekniker, alltifrån grundläggande till mer avancerade. Traditionella grafiska metoder avsedda för papper, kan t ex överföras till den obrända leran eller keramiken. Du får också möjlighet att experimentera fram egna glasyrer och engober.

Alternativa bränningstekniker

Teori och praktiskt arbete med olika utomhusbränningar, såsom raku, svartbränning och sågspånsbränning.

Bildtekniker som anknyter till det keramiska området.

Vi väljer tillsammans bland följande:
Olika trycktekniker såsom screentryck, linoleumsnitt, collografi och torrnål. Skulptur efter modell (åk 2).

Fördjupningsår

Du som har gått ett år på kursen Keramik, eller på någon annan av våra tidigare kurser där keramik ingått, har möjlighet att göra ett fördjupningsår. Ansök till Keramik med en beskrivning av vad du vill fördjupa och vidareutveckla dig inom.

Lektioner

Lektionerna är förlagda till måndagar och onsdagar för åk 1, samt tisdagar och torsdagar för åk 2. Schemalagd tid för grupperna är 10h/vecka.

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar material, resekostnader i samband med gästlärare/studiebesök och en externatavgift på 190 kr per månad.

För att bli antagen till kursen Keramik måste du uppfylla en del grundläggande kriterier.

Du ska

 • vara genuint intresserad av keramik
 • beskriva i ett personligt brev din bakgrund, varför du vill gå på kursen samt dina förväntningar
 • vara minst 18 det år som kursen börjar
 • skicka in din ansökan i tid (i mån av plats kan dock ansökningar inkomna även efter den 1/5 behandlas)
 • varit drogfri i minst 1 år om du har missbrukat alkohol eller andra droger
 • kunna tillgodogöra dig undervisningen
 • ha förmågan att arbeta självständigt
 • vid ansökan till ett andra år, ge en beskrivning av vad du vill fördjupa dig inom

För att se om den sökande uppfyller antagningskriterierna går vi igenom ansökan och tittar på betyg, anställningsbetyg/intyg. Stor vikt läggs vid det personliga brevet. Vid behov kontaktas referenspersoner.

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till linjen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller ovanstående krav. Motivation och intresse för kursens innehåll bedöms. Lottning kan komma att användas då valet står mellan likvärdiga sökanden.

Antagningsprocessen

I samband med att du ansöker skall du bifoga:

 • Personbevis
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner (helst lärare, arbetsgivare eller kollega) med namn och telefonnummer
 • Personligt brev
 • Betyg och Tjänstgöringsbetyg/intyg

Skolan bekräftar inom en vecka via e-post att din ansökan kommit in. Besked om antagning får du senast 18/5. Du kommer även att meddelas om du blivit placerad på en reservlista eller om du fått avslag på din ansökan.

Beslut om antagning fattas av kursföreståndaren. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till rektor. Här finns information om hur du gör om du vill överklaga (se under sektionen Demokrati och inflytande).

När du mottagit ditt antagningsbesked kommer du att bli uppmanad att bekräfta ditt intresse av kursen genom att sätta in en depositionsavgift på 300 kr till skolan inom 10 dagar. Dessa pengar är ett förskott på din internat- eller externatavgift. Först när du betalat in pengarna är du registrerad på kursen.

Kontakt

Ingrid Svantesdotter

Kursföreståndare

ingrid.svantesdotter@glimnet.se