Känslan av att skapa något med dina bara händer är obeskrivbar.

Kursen är för dig som är nyfiken på keramik och vill lära dig hantverket från grunden, eller vill fördjupa dina kunskaper och utveckla ditt formspråk, lära dig blanda egna glasyrer och prova olika bränningar, tex raku. Vi arbetar med hela den keramiska processen på ett kreativt och inspirerande sätt. Gästlärare/Studiebesök ingår i kursen.

Keramikutbildningen är 1-2 år och bedrivs på halvfart, lektionerna är förlagda till två dagar/vecka och studierna är därför möjliga att kombinera med tex. yrkesarbete.
Du måste fyllt 18 år för att vara behörig att söka, någon övre åldersgräns finns inte. Vi ser positivt på en grupp med deltagare i olika åldrar.

 

Sök utbildningen

Läsårstid

Start: 19 aug 2024
Slut: 5 juni 2025

Förkunskaper

För att söka denna kursen krävs inga förkunskaper

Beskrivning

Hantverkstekniker

Första året ger en grundläggande utbildning i olika tekniker, drejning, tumning, ringling, kavling och skulptur. Vi har teoretiska och praktiska genomgångar inför nya moment i tillverkningen. Du arbetar med uppgifter  och egna idéer i både lergods och stengods. Genom diskussion i gruppen och enskild handledning utvecklar du ditt formspråk.  Kursen  ger en god grund för fortsatta högre studier eller arbete på egen hand inom det keramiska området.

Fördjupningsår

Du som har gått ett år på Keramik, eller motsvarande utbildning, har möjlighet att söka till åk 2. Under året arbetar du delvis med ett eget projekt, ansök med en beskrivning av vad du vill fördjupa och vidareutveckla dig inom.

I åk 2 ingår skulptur efter modell och studiebesök/gästlärare.

Lektioner

Lektionerna är förlagda till måndagar och onsdagar för åk 1, samt tisdagar och torsdagar för åk 2. Schemalagd tid för grupperna är 10h/vecka.

Sök utbildningen

Drejning

Tyngdpunkten i undervisningen ligger på drejning. Efter grundläggande teknikträning ges uppgifter som successivt ökar i svårighetsgrad. Varje uppgift introduceras med demonstration av lämpligt tillvägagångssätt.

Handformning

När vi arbetar med handformningsteknikerna kavling, ringling och tumning finns det inga hinder, bara möjligheter. Vi bygger fritt eller med hjälp av formar.

Glasyr/dekor

Genomgång av glaserings- och engoberingsmetoder. Kunskap om en mängd olika dekoreringstekniker, alltifrån grundläggande till mer avancerade. Traditionella grafiska metoder avsedda för papper, kan t ex överföras till den obrända leran eller keramiken. Du får också möjlighet att experimentera fram egna glasyrer och engober.

Alternativa bränningstekniker

Teori och praktiskt arbete med olika utomhusbränningar, såsom raku, svartbränning och sågspånsbränning.

Bildtekniker som anknyter till det keramiska området.

Vi väljer tillsammans bland följande:
Olika trycktekniker såsom screentryck, linoleumsnitt, collografi och torrnål. Skulptur efter modell (åk 2).

För att bli antagen till kursen Keramik måste du uppfylla en del grundläggande kriterier.

Du ska

 • vara genuint intresserad av keramik
 • beskriva i ett personligt brev din bakgrund, varför du vill gå på kursen samt dina förväntningar
 • vara minst 18 det år som kursen börjar
 • skicka in din ansökan senast 15 april (i mån av plats kan även senare inkomna ansökningar behandlas)
 • varit drogfri i minst 1 år om du har missbrukat alkohol eller andra droger
 • kunna tillgodogöra dig undervisningen
 • ha förmågan att arbeta självständigt
 • vid ansökan till ett andra år, ge en beskrivning av vad du vill fördjupa dig inom

För att se om den sökande uppfyller antagningskriterierna går vi igenom ansökan och tittar på betyg, anställningsbetyg/intyg. Stor vikt läggs vid det personliga brevet. Vid behov kontaktas referenspersoner.

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till linjen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller ovanstående krav. Motivation och intresse för kursens innehåll bedöms. Lottning kan komma att användas då valet står mellan likvärdiga sökanden.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri

Serviceavgift 200:-/ mån

I beloppet ingår: eftermiddagskaffe, festmiddagar samt olycksfallsförsäkring. Du som vill äta på skolan kan köpa kuponger.

Gemensamt kursmaterial = 250:- / mån. I beloppet ingår:
– förbrukningsmaterial som skisspapper, pennor, kol, färg, tejp, såpa mm
– slitage på redskap och maskiner
-verktyg och penslar
-skyddsmasker och handskar
– tidskrifter och litteratur
– screenramar, fotoemulsion och annat tryckmaterial
– kopior
-ugnsplattor
-käglor
-gemensamma glasyrprover

Enskilt arbetsmaterial kan köpas genom skolan och faktureras 2-3 ggr per läsår. Det brukar röra sig om totalt upp till ca 1500 kr.

Antagningsprocessen

I samband med att du ansöker skall du bifoga:

 • Personbevis
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner (helst lärare, arbetsgivare eller kollega) med namn och telefonnummer
 • Personligt brev
 • Betyg och Tjänstgöringsbetyg/intyg

Beslut om antagning fattas av kursföreståndare. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till rektor. Här finns information om hur du gör om du vill överklaga (se under sektionen Demokrati och inflytande).

När du mottagit ditt antagningsbesked kommer du att bli uppmanad att bekräfta ditt intresse av kursen genom att sätta in en depositionsavgift på 300 kr till skolan inom 10 dagar. Dessa pengar är ett förskott på din internat- eller externatavgift. Först när du betalat in pengarna är du registrerad på kursen.

Kontakt

Linda Herrlin

Kursföreståndare

linda.herrlin@glimnet.se