Det är för dig som...

vill bli klar med grundskola och/eller gymnasiestudier

01

vill bli behörig till högskola eller yrkeshögskola

02

har intresse och motivation för att studera

03

vill studera i mindre grupper, få mer individuell hjälp eller kanske hjälp av assistenter

04

vill studera i en lugn miljö med mindre betygspress

05

vill fördjupa dig inom någon av våra profiler

06

Möt

Therese Ljunggren

Profil + spår

Alla som läser på Allmän kurs på Glimåkra folkhögskola väljer dels en profil och dels ett spår. När du vill ansöka så ansöker du till den profil du helst vill ha. I ansökan kan du sedan önska även spår om du vill. Tycker du det är svårt att välja spår kan du lämna det tomt och diskutera det med lärare under ansökningsprocessen.

Våra profiler

Ta en närmare titt på våra profiler

Alla på Allmän kurs gör ett profilval - utifrån något du är intresserad att lära dig mera om. Det kan vara att du redan har förkunskaper inom just detta område, men profilerna passar även dig som vill lära dig något helt nytt som verkar spännnade. Du har profillektioner motsvarande fyra lektioner i veckan. När du ansöker så kommer du att välja mellan nedanstående profiler.

Filter

Våra spår

Olika spår för olika behov

Vi arbetar på fyra olika sätt, som vi kallar spår. Anledningen till att vi har flera spår är för att vi är olika och lär oss bäst på lite olika sätt. Det som framförallt skiljer spåren åt är arbetssätten och mängden stöd som erbjuds.
Utifrån dina mål att bli behörig till yrkeshögskola eller högskola, samt hur länge du har studerat på gymnasienivå tidigare, utformas en studieplan som kan omfatta allt från ett år till fyra år. Om lärarna, tillsammans med dig, bedömer att du passar bättre på ett annat spår än det du börjat på så går det efter samtal att byta. Man kan också byta spår vid nytt läsår för att läsa andra kurser och få nya utmaningar.

Högskoleförberedande

Detta spår innebär att du får möjlighet att öva dig i hur högskolestudier fungerar med ökat eget ansvar och handledning av lärare. Du kommer att få prova på att skriva uppsats, papers och andra examinationsformer som du kommer att kunna möta på högskolan. Större delen av året arbetar du i delvis egenvalda projekt med ämnen som passar in i kursplanerna för svenska, samhällskunskap, historia, religion och/eller naturkunskap – beroende på vilka behörigheter du behöver för att söka till högskolan. I gruppen kommer det vara ca 10-15 deltagare.

Ansvarig: David Persson

Resurs

Detta spår är till för dig som behöver lite extra stöd och hjälp med dina studier. Du kanske behöver lite extra tid för uppgifter, tydlig struktur, hjälp att komma igång och att arbetssättet utformas för att passa just dina behov. Studierna bedrivs på grund- eller gymnasienivå, i små grupper, där fokus ligger på att varje deltagare ska utvecklas och nå sin fulla potential. Klassrummen ligger lite för sig själva och klassrumsmiljön är lugn. De är utrustade med teknisk anpassning i form av datorer och iPads med kompensatoriska hjälpmedel, brusreducerande hörlurar, anpassad belysning samt timers.

Det finns många som kan hjälpa dig i dina studier på Resurs. Klassassistent finns närvarande under alla lektioner och under en del av fritiden på skolan, för att ge hjälp och stöd. Schemalagd läxläsning ingår. För att underlätta studierna finns även en Specialpedagog som undervisar i studieteknik, samt kan ge individuellt stöd. Det finns även en kurator om du behöver samtalsstöd.

På Resurs kan man läsa upp till Yrkeshögskolebehörighet (läs mer under Gymnasiekurser vi erbjuder) och det finns plats för 18 deltagare, vilka fördelas på två klasser med ca 9 i varje.

Ansvarig: Erika Björåker

Fokus

Här kan du läsa för att få Högskolebehörighet (läs mer under Gymnasiekurser vi erbjuder). Du kan börja från början med dina gymnasiekurser eller fortsätta dina studier från Resurs eller tidigare skola. På Fokus får du också mycket hjälp. Det finns assistenter som är kopplade till klassen och vi jobbar i små klasser men du kan organisera dina studier med lite mindre hjälp än på Resurs. På spåret varvar vi ämnes- och temastudier. Ett par gånger per termin bryter vi schemat för att ha gemensamma dagar, så kallade Fokusdagar. Då samlas alla som läser Fokus, och ibland fler från Allmän kurs, för att visa upp vad man jobbat med och för att ha gemensamma aktiviteter med fokus på ett särskilt tema. På Fokus läser upp till 30 personer, fördelade på två klasser med ca 10-15 i varje.

Ansvarig: Lena Röstin

Språk

Detta spår passar dig som är nysvensk och behöver träna mer på svenska, engelska och matematik. Är du precis färdig med SFI D eller har du gått ett introduktionsprogram på gymnasiet? ​Då kan detta vara rätt spår för dig! Du kommer att bli bättre på att tala, skriva och förstå svenska och engelska, vilket gör att dina studier kommer att gå lättare när du sedan fortsätter på ett annat spår efter ett eller två år​ (eller läser vidare på någon yrkesutbildning) när grundbehörigheterna är klara. Du kommer även att läsa profil, idrott och hälsa samt samhällskunskap. Genom att gå spåret Språk blir undervisningen för dig som är ny i Sverige lättare att ta till sig. I gruppen går det cirka 10 deltagare ​och möjligheterna till att få anpassad undervisning och stöd i sitt lärande är goda. Vi lär av varandras erfarenhet och olikheter i en trygg miljö.

Ansvarig: Hanna Kroon

Antagningskriterier

Här hittar du våra ansökningskriterier

För att bli antagen till Allmän kurs måste du uppfylla några grundläggande kriterier. Även om det finns plats på kursen, kan du nekas en plats om du inte uppfyller dessa kriterier.

 • Du ska fylla minst 18 år det år som kursen börjar. Undantag kan göras om det finns ett kommunavtal
 • Du kan nekas plats om du inte skickat in ansökan i tid, senast den 15 april (därefter behandlas ansökan i mån av plats)
 • Du ska ha varit drogfri i minst 1 år om du har missbrukat alkohol eller andra droger
 • Du ska ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa kursen och/eller kunskaper i svenska som motsvarar SFI D-nivå
 • Skolan bedömer att du till viss del kan reflektera över din egen roll i en grupp, samt kunna se andras behov och ta hänsyn till dem
 • Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig undervisningen

För att se om du uppfyller antagningskriterierna används telefonintervjuer med dig som söker samt två referenspersoner, personligt brev och i vissa fall studiebesök.

Urvalskriterier

Här hittar du våra urvalskriterier

Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller ovanstående krav. Skolan väljer först de som:

 • Har störst behov av att läsa Allmän kurs. Det innebär att de som saknar eller inte gått klart grund- eller gymnasieskolan prioriteras.
 • Har behov av den pedagogik och sociala träning som Glimåkra folkhögskola erbjuder.
 • Vill bli mer självständiga genom att flytta hemifrån till skolans internat och träna på att ta ansvar för städ, tvätt, matlagning och liknande.
 • Visar motivation och intresse för att studera på Allmän kurs. Den sökande kan beskriva sina mål med att gå Allmän kurs.

Observera att en profil kan bli full, men att du då blir antagen till en annan profil i mån av plats på kursen.

Antagningsprocessen

Så här ser antagningsprocessen ut

 1. Du fyller i ansökan som finns här
 2. Du bifogar:
 • Eventuella betyg från grundskola och gymnasiet eller motsvarande.
 • Personbevis
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner (lärare, arbetsgivare, kollega) med namn och telefonnummer.
 • Personligt brev. I det personliga brevet berättar du ärligt om dig själv, vilka behov du har som vi behöver ta hänsyn till och varför du vill gå Allmän kurs.
 1. En lärare på skolan kommer att kontakta dig och dina referenser via telefon och gör en kort intervju. Detta påbörjas i februari eller mars månad och pågår sedan fortlöpande.
 2. Har du önskat gå Allmän kurs Resurs får du en kallelse till en Prova-på-dag den 19/4, där du får träffa lärare, assistenter och specialpedagog.
 3. Om du uppfyller antagningskriterierna och utifrån urvalskriterierna valts ut till att få en plats kommer vi att meddela dig det senast 15 maj. Om du uppfyller antagningskriterierna men inte fått någon plats kommer du att bli meddelad om det och du placeras på en reservlista. Om du inte uppfyller antagningskriterierna och därmed får avslag på din ansökan kommer vi att meddela dig det. Observera att en profil kan bli full, men att ni då blir antagna till en annan profil i mån av plats på linjen.
 4. Antagning sker löpande och kursen kan bli full innan sista ansökningsdatum.
 5. Beslut om antagning fattas av biträdande rektor, Johannes Dahlén. Om du inte har blivit antagen och tycker att beslutet fattats på fel grund kan du överklaga det till rektor, Joakim Hector. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga.
 6. När du mottagit ditt antagningsbesked kommer du att bli uppmanad att bekräfta ditt intresse av att gå Allmän kurs genom att sätta in en depositionsavgift till skolan på 300 kr inom 10 dagar. Dessa pengarna är ett förskott på din rumshyra och måltidskostnader. Först när du betalat in pengarna är du registrerad på Allmän kurs.

Ämnen

Grundskoleämnen

Hos oss kan du komplettera svenska, engelska, matematik och samhällskunskap från grundskolan. Detta kan du göra på Resurs och Språk. På Fokus kan du bara komplettera engelska och matematik från grundskolan.

Gymnasiekurser

Allmän kurs ger dig möjlighet att läsa grund- och gymnasiekurser. Vårt mål är att vägleda dig till att få grundläggande behörighet till högskola eller till yrkeshögskola.

Grundläggande behörighet till högskolan

Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

Engelska 5 och 6

Matematik 1a eller 1b

Samhällskunskap 1a1

Naturkunskap 1a1

Religionskunskap 1

Historia 1a1

Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

Engelska 5

Matematik 1a eller 1b

Samhällskunskap 1a1

Naturkunskap 1a1

Religionskunskap 1

Historia 1a1

Särskilda behörigheter

Matematik 2a eller 2b, 3b, 4 och 5

Samhällskunskap 1a2

Historia 1a2

Naturkunskap 1a2 och Naturkunskap 2

Idrott och hälsa 1 och Idrott och Hälsa 2 (sista genom profilen Träning, kost och hälsa)

Programmering 1 (genom profilen Programmering och webbdesign)

Studieomdöme

Efter avslutade studier på Allmän kurs får du ett studieomdöme. Där bedöms din kapacitet till vidare studier. Ditt omdöme kommer att vara en siffra mellan 1-4, Utmärkt (4), Mycket God – Utmärkt (3,5), Mycket God (3), God – Mycket God (2,5), God (2), Mindre God – God (1,5), Mindre God (1). När du sedan avslutar dina studier och vill söka vidare till högskola utgör de som studerat på folkhögskola en egen urvalsgrupp inom betygsurvalet. Studerande som är behöriga har dessutom möjlighet att antas till högskolan genom högskoleprovet.