Låt din musik ta dig från skånska inlandet till metropolen Chicago!

Gospellinjen är en musiklinje med stor musikalisk bredd och vänder sig till dig som är sångare eller instrumentalist (trummor, bas, gitarr och klaviatur) och vill utveckla dina musikaliska kunskaper.

Under läsåret jobbar vi med Gospelns alla olika stilar som innefattar bl.a. soul, funk, jazz m.fl. Vi jobbar tillsammans fram ett tight sound och en repertoar inför kommande turnéer o spelhelger, ca 30-40 konserter!

Vi tar fortfarande emot ansökningar till sång!

Sök utbildningen

Läsårstid

Längd: 1 år (finns även 1-2 platser på Gospellinjen åk2)
Antal kursdeltagare: 22

Start: 19 aug 2024
Slut: 5 juni 2025

Förkunskaper

För att söka denna kursen krävs inga förkunskaper

Beskrivning

Gospeln som musikgenre är utmanande och spännande med tekniska svårigheter vilket utvecklar och berikar både din musikalitet och personliga utveckling. Ämnen el moment som förekommer är bl.a. teori/gehör, ensemblespel, kör, individuella lektioner, körledning, rytmik, koreografi, plankning o notation m.fl. Du får grunderna i den kristna tron, varifrån gospeltexterna har sitt ursprung, och en kulturell och historisk bakgrund till gospelmusiken.

I kursen görs också en 12-dagars studieresa till en av Gospelns rötter – Chicago!

Sök utbildningen

Att gå Gospellinjen kommer ge dig ett år fyllt med sång, spel, glädje, utmaningar och en möjlighet att jobba tillsammans med andra som har samma brinnande intresse för Gospelmusikens breda, rika innehåll och uttryck! Ett år på gospellinjen innebär många härliga möten med olika människor!

För oss är det viktigt att alla får vara sig själva, oavsett tro, tankar, bakgrund och erfarenheter, med respekt och omsorg för varandra.

Få inspiration från folk i branschen

Under läsåret jobbar vi för att samordna dagar o inspirerande samarbete med en eller flera kända och erfarna Gospelkörledare/artister från Sverige och USA. Genom åren har vi bland annat jobbat med Myron Butler, Samuel Ljungblahd, Frank Ådahl, Walter Owens, Per-Erik Hallin, Anna Weister Andersson m.fl.

Antagningskriterier

 • Du ska minst fylla 18 det år som kursen börjar 
 • Du ska ha skickat in ansökan i tid, senast 15 april (därefter behandlas ansökan i mån av plats) 
 • Du ska ha varit drogfri i minst 1 år om du tidigare missbrukat alkohol eller andra droger 
 • Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig kursen 
 • Du ska ha god musikalisk förmåga 
 • Du ska ha god social förmåga, d.v.s. kunna reflektera över din egen roll i en grupp och kunna se andras behov och kunna ta hänsyn till dem 
 • Du ska ha en så god fysisk och psykisk hälsa som krävs för att uppfylla kursens obligatoriska delar såsom utlandsresa. 
 • Du ska kunna studera på heltid, deltid kan accepteras vid särskilda behov. 

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till linjen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller ovanstående krav. Skolan väljer först de som:

 • Visar motivation och intresse för att studera på kursen. Den sökande kan beskriva vilka mål den har med att gå kursen/ vad den vill få ut av kursen.
 • Den sökande kan visa på en utvecklingspotential, att den kan visa på steg på vägen mot sitt mål.
 • Social kompetens dvs. kunna reflektera över sin egen roll i grupper, kunna se andras behov och ta hänsyn till dem, ge andra utrymme.
 • Den sökandes musikaliska förmåga.

För att se om den sökande uppfyller antagningskriterierna används intervju med den sökande, referenspersoner, personliga brevet samt antagningsprovet. Observera att det finns kvoterade platser gällande instrumentalister (bas, trummor, gitarr, piano) samt för sångare utifrån stämma (sopran, alt, tenor).

 1. Du fyller i ansökan
 2. Du bifogar: Betyg, personbevis, personligt brev, kontaktuppgifter till två referenspersoner (ex. lärare, kollega, arbetsgivare) med namn och telefonnummer. I det personliga brevet berättar du på ett ärligt sätt om dig själv, vilka behov du har som vi behöver ta hänsyn till och varför du vill gå på Gospellinjen. 
 3. Du kommer bli kallad till antagningsprov där du kommer få göra musikaliska prov samt bli intervjuad. Om du uppfyller antagningskriterierna och utifrån urvalskriterierna valts ut till att få en plats kommer vi meddela dig inom 2 veckor efter antagningsprovet. Om du uppfyller antagningskriterierna men inte fått någon plats kommer du bli meddelad om detta och du placeras på en reservlista. Om du inte uppfyller antagningskriterierna och därmed får avslag på din ansökan kommer vi meddela dig det. 
 4. Beslut om antagning fattas av kursföreståndare Eva Rietz. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till rektor, Joakim Hector. Här finns information om hur du gör om du vill överklaga (under sektionen Demokrati och Inflytande).
 5. När du mottagit ditt antagningsbesked kommer du bli uppmanad att bekräfta din plats på kursen genom att sätta in en depositionsavgift till skolan på 300kr, inom 10 dagar. Dessa pengar är ett förskott på din rumshyra och måltidskostnader. Först när du betalat in pengarna är du registrerad på kursen. Om du väljer att hoppas av kursen efter detta betalas pengarna inte tillbaka. 

Antagning och antagningsprov

När vi fått in din anmälan kommer du att få ett mail med info och länk för kunna boka tid till antagningsprov (v 12, 13 samt 24/4), som omfattar intervju samt sång- alternativt spelprov; båda dessa är av betydelse ur antagningssynpunkt. Dessutom får ni göra ett teori- och gehörstest som ligger till grund för kommande gruppindelning.

Sångare

Sångare förbereder 2 låtar.
Följande obligatoriska låt:

You bring the sun out – Randy Crawford

Dessutom en egenvald sång i valfri genre. Denna kan sjungas acapella, till bakgrund eller till pianokomp.

Om du önskar komp på den egenvalda sången så skickas den (i form av not/ackord/plank som pdf dokument) till oss senast den 20 mars 2024 om ni önskar komp. Skickas via epost till info@glimnet.se

Undervisningen är kostnadsfri.

Under läsåret görs en studieresa till Chicago som delvis betalas av deltagaren. I studieresan ingår workshops, gudstjänster, konserter, hotell, flyg, transport och reseledare mm. Kostnaden för deltagaren varierar över åren på grund av dollarkursen samt hur mycket kursen spelar in i form av konserter.

Deltagare betalar en kostnad på 120kr/månad för gemensamt kursmaterial. I avgiften ingår böcker, workshops och biljetter som kursen gemensamt använder/besöker.

För att läsa mer om kostnader att bo på internatet se här.

Instrumentalister

Alla instrumentalister spelar två låtar – en obligatorisk låt och en valfri låt från listan.

Saved by grace (Israel Houghton) – obligatorisk låt för alla instrumentalister

Välj även en valfri låt av dessa:

More than anything (Lamar Campbell)

Riverside (Kirk Franklin)

The best is yet to come (Donald Lawrence)

Instrumentalister kommer att spela tillsammans med befintligt komp, live! Dvs. egna kompbakgrunder är inte tillåtet. Det finns trummor, basförtärkare, gitarrförtärkare samt elpiano/nord stage 3 compact på plats för användning.

Obs! Noter på låtarna kommer att skickas till dig via epost.

Spotify-lista med alla sångerna

Kontakt

Eva Rietz

Kursföreståndare

eva.rietz@glimnet.se