Vi har en stor frihet att utforma våra kurser på ett sätt som vi tror är bäst för våra kursdeltagare. Därför kännetecknas undervisningen på Glimåkra folkhögskola av närhet mellan kursdeltagare och lärare och att vi tar utgångspunkt i den enskilde kursdeltagarens behov. På Glimåkra folkhögskola är undervisningen ett samspel där vi lär av varandra, därför är mångfald bland kursdeltagarna en avgörande tillgång i våra klasser.

Vår frihet gör också att vi kan anordna kurser med upplägg och innehåll som maximerar kursdeltagares möjlighet att, under ett läsår, utveckla sina specialintresse, såväl på särskilda kurser som i Allmän kurs profiler.

När man studerar på Glimåkra folkhögskola är man en del av gemenskapen på skolan runt måltider och i internatmiljö. I en trygg miljö på Glimåkra folkhögskola ser vi att många lyckas och utvecklas som människor.