Utbilda dig för att arbete inom en spännande och expansiv bransch

Det finns ett stort behov av duktiga programmerare inom webbutveckling på marknaden, kanske är du en av dom?

Vi söker dig som är hungrig på att få sätta tänderna i kod och formgivning.

Kursen som startar hösten 2024 är en distansutbildning på helfart med schemalagda föreläsningar dagtid.

Sök utbildningen

Läsårstid

Start: 19 aug 2024
Slut:  5 juni 2026

Förkunskaper

Kursen är eftergymnasial och du behöver ha minst yrkeshögskolebehörighet. Du behöver inte ha förkunskaper i programmering.

Beskrivning

“I rollen som framtida programmerare bör du tycka om att lösa problem och vara nyfiken inför logiska och tekniska utmaningar.”

I kursen Webbutvecklare lär du dig hur programmering för webben. Ett hanterk där skisser i logik, struktur och design blir körbara applikationer. Tydligt fokus i kursen är att skapa versionshanterad kod av hög kvalité, att programmera utan och med ramverk och att designa funktionella och tillgängliga användargränssnitt. Ett övergripande mål med kursen är att göra dig redo för att ta dig an utmaningar i en framtida roll som anställd webbprogrammerare eller som frilans.

Kursen är indelad i olika moduler. Varje modul inleds med 2-3 veckors föreläsningar, varvat med mindre övningsuppgifter. Till varje modul finns en större inlämningsuppgift – ett case. Ett case beskriver en applikation som du ska utveckla. I beskrivningen finns angivna ramar, grundläggande krav och valbara utmaningar. Case syftar till att du ska visa vad du har lärt dig under en modul. Ett case där du har antagit en eller flera utmaningar, kan bli en del av en framtida portfolio.

Sök utbildningen

Det finns möjlighet till handledning under modulperioder. De flesta case är individuella inlämningsuppgifter. Några moduler innebär att du arbetar i ett case tillsammans med andra.

Redovisning av case sker ca en arbetsvecka innan en modul avslutas. Case är obligatoriska och bedöms som Godkänt, eller Komplettering krävs. I arbetsveckan efter redovisning finns möjlighet att förbereda sig för nästa modul, att på egen hand förbättra funktionalitet i en applikation, eller eventuellt komplettera för att nå Godkänt kursmoment.

Under de två åren som kursen pågår finns sammanlagt 11-12 case,  ca 3 per termin. En ny modul baseras på kunskaper du inhämtat från tidigare moduler. Det innebär att du som kursdeltagare behöver vara i fas med studier för att tillgodogöra dig kursinnehållet. Kursdeltagare som behöver komplettera mer än en modul kommer erfarenhetsmässigt få svårt att fullfölja kursen.

Vår förhoppning är att vi kommer kunna träffas fysiskt under ett fåtal tillfällen under studietiden.

Kursen räknas som eftergymnasial hos CSN och en gymnasieexamen eller motsvarande behövs för att bli antagen. Kursen är kostnadsfri, men du står för litteratur (nästan all litteratur är tillgänglig digitalt och kostnadsfritt), dator (med kamera och mikrofon), samt eventuella licenser/prenumerationer för webbtjänster, programvaror och material själv.

Unders kursen kommer du att hantera en mängd olika verktyg, och nå färdigheter inom olika områden.

Verktyg

 • Visual Studio Code (editor)
 • Webbutvecklarverktyg i browsers (Chrome, Edge, Firefox mfl)
 • Git och GitHub (versionshantering)
 • Unix terminalen / WSL2 (bash)
 • Docker (virtualisering)
 • Insomnia (API klient)
 • WordPress (blog & CMS)
 • Jekyll (static site generator)
 • MySQL Workbench (databashantering)
 • Figma (design och prototype)
 • Trello (projekthantering)

Förståelse och färdigheter – webbprogrammering

 • Bygga enkla statiska webbsidor
 • Skapa tillgängliga webbsidor med struktur och innehåll
 • Utforma responsiv layout för webben
 • Bygga interaktiva dynamiska webbsidor
 • Kunna samarbeta och versionshantera mjukvaruprojekt med Git
 • Hantera en virtuell server för att publicera webbapplikationer
 • Använda etablerade grafiska verktyg
 • Förstå och redogöra för grundläggande termer inom webbprogrammering
 • Strukturera och dokumentera kod, följa kodstandarder
 • Skapa objektorienterad kod
 • Skapa webbapplikationer för realtidskommunikation
 • Använda dokumentationsresurser för att lösa problem
 • Hantera kommunikation baserat på API resurser
 • Kunna bygga ett eget REST API med Node.js
 • Använda ramverket React för att bygga en modern Single Page Application (SPA)
 • Använda olika tekniker för backend, som ex routes, modules, password hashing, templatingengine, sessions, cookies
 • Kunskap i hur man bygger en egen CRUD applikation för att hämta, lägga till, förändra och ta bort data
 • Hantera data från fil och databas
 • Kommunicera tekniska problem och lösningar med personer utan teknisk kompetens
 • Planera och tidsuppskatta arbete
 • Arbeta enskilt och i team för att utveckla en applikation

Förståelse och färdigheter – webbdesign

 • Applicera grundläggande principer i generell grafisk formgivning
 • Förstå och kommunicera varumärken, använda designspråk
 • UI – Planera och skissa webbgränssnitt, omsätta skisser till digital prototyp och färdig applikation
 • UX – Förstå och applicera psykologin kring hur webbgränssnitt påverkar användares beteende

Programspråk & Ramverk

 • Markdown
 • HTML5
 • CSS / SCSS
 • JavaScript
 • JSON
 • Node.js
 • Express
 • React.js
 • MongoDB
 • SQL/MySQL
 • PHP
 • TypeScript
 • Bootstrap / TailwindCSS

Antagningskriterier

För att bli antagen till Webbutvecklare måste du uppfylla några grundläggande kriterier. Även om det finns plats på kursen, kan du nekas en plats om du inte uppfyller dessa kriterier.

 • Du skall ha avklarade studier på gymnasienivå eller motsvarande. Undantag om enstaka kurser saknas kan göras.
 • Du skall ha tillräcklig kunskap i svenska och engelska för att kunna följa kursen. Undervisningen är på svenska, medan litteratur kan vara på engelska.
 • Du skall fylla minst 18 det år som kursen börjar
 • Skolan bedömer att du till viss del kan reflektera över din roll i en grupp, samt kunna se andras behov och ta hänsyn till dem
 • Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig undervisning på kursen
 • Du ska ha möjlighet att studera på helfart
 • Din ansökan ska ha inkommit i tid, sista ansökningsdag är 15 april.

För att se om du uppfyller antagningskriterierna används online-möte/telefonintervju med dig som söker samt referenspersoner samt personligt brev (stor del av vår första urvalsprocess är baserat på ditt personliga brev).

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller ovanstående krav. Skolan gör urvalet utifrån följande kriterier:

 • Din motivation och ditt intresse för att studera.
 • 20 platser
 1. I samband med din ansökan ser vi gärna att du bifogar:
 • Kopior av betyg från gymnasieskola eller motsvarande (foton räcker).
 • Personbevis
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner (lärare, arbetsgivare, kollega) med namn och telefonnummer.
 • Personligt brev där du presenterar dig själv och varför du vill gå utbildningen.
 1. Kursföreståndare kommer att kontakta dig och dina referenser via telefon och gör en kort intervju. Detta påbörjas sista veckan i mars och sker sedan därefter fortlöpande.
 2. Om du uppfyller antagningskriterierna och utifrån urvalskriterierna valts ut till att få en plats kommer vi att meddela dig det senast 30 maj. Om du uppfyller antagningskriterierna men inte fått någon plats kommer du att bli meddelad om det och du placeras på en reservlista. Om du inte uppfyller antagningskriterierna och därmed får avslag på din ansökan kommer vi att meddela dig det.
 3. Antagning sker löpande och kursen kan bli full innan sista ansökningsdatum.
 4. Beslut om antagning fattas av kursföreståndare. Om du inte har blivit antagen och tycker att beslutet fattats på fel grund kan du överklaga till rektor Joakim Hector. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga (läs under sektionen Demokrati och inflytande).

Kontakt

Anders Sjunnesson

Kursföreståndare

Mattias Lager

Kursföreståndare