Utbilda dig inom branch som skriker efter 70 000 utvecklare!

Branschen uppskattar att de kommer sakna kompetent personal till 70 000 jobb år 2025. Framförallt är dessa jobb kopplade till programmering och utveckling.

Vi söker dig som är hungrig på att få sätta tänderna i kod och formgivning.

Sök utbildningen

Läsårstid

Start: 15 aug 2022
Slut:  juni 2024

Förkunskaper

För att söka denna kursen krävs inga förkunskaper

Beskrivning

Webbutvecklare är en kurs för dig som vill arbeta som programmerare eller utvecklare. Kursen har fokus på språken HTML, CSS, JavaScript, SQL och PHP. Du kommer att få lära dig utveckla egna applikationer samt använda ramverk och plattformar som webbplatser kan baseras på. Du kommer även få använda olika typer av databaser och lära dig strukturera data som kan användas av olika applikationer.

Webbprogrammering delas ofta upp i front-end och back-end programmering. Front-end programmering är att utveckla det gränssnitt som användaren möts av och interagerar i. Den här typen av programmering är viktig att känna till som webbutvecklare, för att kunna utveckla ett gränssnitt som gör en applikation tillgänglig, navigerbar och tilltalande.

Back-end programmering handlar om att skapa strukturer och förutsättningar för webbplatser. Denna typ av programmering kan ge applikationer möjligheter att lagra och utbyta information i databaser, kommunicera i realtid, hantera sessioner etc.

Du kommer få grundläggande kunskaper i grafik och design, men kursen fokuserar mest på programmering och utveckling.

Sök utbildningen

En stor del av tiden kommer du jobba i case, likt de du kommer möta i din kommande yrkesroll. Under kursen kommer du att få arbeta med versionshantering. Koden till dina projekt kommer att sparas på GitHub och kommer ge dig en digital portfölj av projekt att visa upp för arbetsgivare när du avslutar din utbildning. Till casen kommer du få föreläsningar, studielitteratur och handledning som hjälp för att utveckla dina kunskaper.

Att känna till och använda olika ramverk och plattformar för webbutveckling är en viktig erfarenhet och kunskap i ett framtida yrke inom programmering. Under kursen kommer du bland annat få prova på Node.js, Express och WordPress.

Programmering är roligt, och utmanar ditt logiska och problemlösande tänkande. Men webbutveckling hänger också alltid ihop med det grafiska som användare möts av och ger dig därför möjligheter att jobba med dina kreativa sidor också om du vill. Denna bredd är det många gillar med just webbutveckling!

För att gå kursen krävs inga förkunskaper i programmering. Har du kunskaper med dig försöker vi anpassa projekten du jobbar med för att du ska få ut så mycket som möjligt av din studietid.

Skolan erbjuder möjlighet till internatboende under studietiden. Kursen räknas som eftergymnasial hos CSN och en gymnasieexamen eller motsvarande behövs för att bli antagen. Kursen är kostnadsfri, men du står för litteratur, dator (med kamera och mikrofon), samt licenser för programvaror och material själv.

Antagningskriterier

För att bli antagen till Webbutvecklare måste du uppfylla några grundläggande kriterier. Även om det finns plats på kursen, kan du nekas en plats om du inte uppfyller dessa kriterier.

 • Du skall ha avklarade studier på gymnasienivå eller motsvarande. Undantag om enstaka kurser saknas kan göras.
 • Du skall ha tillräcklig kunskap i svenska och engelska för att kunna följa kursen. Undervisningen är på svenska, medan litteratur kan vara på engelska.
 • Du skall fylla minst 18 det år som kursen börjar
 • Du skall vara drogfri i minst ett år om du har missbrukat alkohol eller droger
 • Skolan bedömer att du till viss del kan reflektera över din roll i en grupp, samt kunna se andras behov och ta hänsyn till dem
 • Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig undervisning på kursen
 • Du ska ha möjlighet att studera på helfart
 • Du kan nekas plats om din ansökan inkommer efter sista ansökningsdag som är 15 april.

För att se om du uppfyller antagningskriterierna används telefonintervju med dig som söker samt referenspersoner samt personligt brev.

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller ovanstående krav. Skolan gör urvalet utifrån följande kriterier:

 • Din motivation och ditt intresse för att studera
 1. I samband med din ansökan ser vi gärna att du bifogar:
 • Kopior av betyg från gymnasieskola eller motsvarande (foton räcker).
 • Personbevis
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner (lärare, arbetsgivare, kollega) med namn och telefonnummer.
 • Personligt brev där du presenterar dig själv och varför du vill gå utbildningen.
 1. Kursföreståndare Johannes Dahlén kommer att kontakta dig och dina referenser via telefon och gör en kort intervju. Detta påbörjas i mars och sker sedan fortlöpande.
 2. Om du uppfyller antagningskriterierna och utifrån urvalskriterierna valts ut till att få en plats kommer vi att meddela dig det senast 30 maj. Om du uppfyller antagningskriterierna men inte fått någon plats kommer du att bli meddelad om det och du placeras på en reservlista. Om du inte uppfyller antagningskriterierna och därmed får avslag på din ansökan kommer vi att meddela dig det.
 3. Antagning sker löpande och kursen kan bli full innan sista ansökningsdatum.
 4. Beslut om antagning fattas av kursföreståndare, Johannes Dahlén. Om du inte har blivit antagen och tycker att beslutet fattats på fel grund kan du överklaga till rektor Joakim Hector. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga (läs under sektionen Demokrati och inflytande).

Kontakt

Johannes Dahlén

Kursföreståndare

Anders Sjunnesson
Henry Bergström