Förbered dig för vuxenlivet med eget boende, öka ditt självförtroende, lär dig nya saker tillsammans med andra och få nya vänner.

På dagarna har du lektioner och på kvällar planeras olika aktiviteter. Du bor i eget rum på skolans internat. Du får hjälp av kursstödjare under skoltid och på fritiden. Skolan har bemanning av kursstödjare 7.30-22.00 varje dag. Under natten finns sovande jour.

Läsårstid

Start: 28 aug 2023
Slut: 5 juni 2024

Förkunskaper

För att söka denna kursen krävs inga förkunskaper

Beskrivning

Undervisningen formas utifrån dina behov och förutsättningar. Vi blandar praktiska studier med teoretiska moment. Vi arbetar med att stärka och utveckla de förmågor och kunskaper som varje kursdeltagare har med sig. Baslinjens kursdeltagare deltar tillsammans med skolans övriga studerande i informationssamlingar, temadagar och gemensamma föreläsningar.

Kursinnehåll

  • Vardagskunskap
  • Nutidsorientering
  • Vardagsekonomi
  • Kommunikation
  • Vi räknar, läser och skriver
  • Friskvård och motion
  • Profil- Friluftsliv eller Estetisk verksamhet
  • Studiebesök

Ansökan och antagningsvillkor

Studiebesök, med samtal och prova-på-dagar.
Prova på dagar 2023 ligger under februari och mars månad. Datum bestäms efter överenskommelse. Antagning sker löpande.

Hör av er till oss via mail eller telefon, som ett första steg i er ansökan.

Sök prova-på

Kostnad

Kost och logi 6400 kr/mån.
För deltagare på Baslinjen tillkommer en kostnad på 8500 kr/läsår. Här ingår kostnader för undervisningsmaterial, fritid och kulturaktiviteter, transporter mm.

Kursfakta

Längd: 1-3 år
Kursstart: 28 aug 2023
Ansökan: löpande antagning
Antagningsvillkor: Studiebesök, samtal och prova-på-dagar
Målgrupp: Kursen vänder sig till dig med en intellektuell funktionsnedsättning, som gått gymnasiesärskola eller liknande.

Kontakt

Karolina Persson

Kursföreståndare

karolina.persson@glimnet.se
044-44818 eller 044-44819