Aisha och Elli Fokus

Kurser för nyanlända

Publik som lyssnar på en föreläsning

Kortare kurser

Deltager från sommarkurs ute på gräsplan

Sommarkurser

Glada elever kastar snö

Preparandkursen för unga med synnedsättning

Kvinna håller en blomma

Baslinje