Webbutvecklare

Kursen är fulltecknad för läsåret 2022-2023

 

Branschen uppskattar att de kommer sakna kompetent personal till 70 000 jobb år 2025. Framförallt är dessa jobb kopplade till programmering och utveckling.

Kursen är tvåårig och vartannat år startar den på-plats och vartannat år som distansutbildning.
Starten hösten 2022 är som på-platsutbildning under hela studietiden.

Webbutvecklare är en kurs för dig som vill arbeta som programmerare eller utvecklare. Kursen har fokus på språken HTML, CSS, JavaScript, SQL och PHP. Du kommer att få lära dig utveckla egna applikationer samt använda ramverk och plattformar som webbplatser kan baseras på. Du kommer även få använda olika typer av databaser och lära dig strukturera data som kan användas av olika applikationer.

Webbprogrammering delas ofta upp i front-end och back-end programmering. Front-end programmering är att utveckla det gränssnitt som användaren möts av och interagerar i. Den här typen av programmering är viktig att känna till som webbutvecklare, för att kunna utveckla ett gränssnitt som gör en applikation tillgänglig, navigerbar och tilltalande.

Back-end programmering handlar om att skapa strukturer och förutsättningar för webbplatser. Denna typ av programmering kan ge applikationer möjligheter att lagra och utbyta information i databaser, kommunicera i realtid, hantera sessioner etc.

Du kommer få grundläggande kunskaper i grafik och design, men kursen fokuserar mest på programmering och utveckling.

En stor del av tiden kommer du jobba i case, likt de du kommer möta i din kommande yrkesroll. Under kursen kommer du att få arbeta med versionshantering. Koden till dina projekt kommer att sparas på GitHub och kommer ge dig en digital portfölj av projekt att visa upp för arbetsgivare när du avslutar din utbildning. Till casen kommer du få föreläsningar, studielitteratur och handledning som hjälp för att utveckla dina kunskaper.

Att känna till och använda olika ramverk och plattformar för webbutveckling är en viktig erfarenhet och kunskap i ett framtida yrke inom programmering. Under kursen kommer du bland annat få prova på Node.js, Express och WordPress.

Programmering är roligt, och utmanar ditt logiska och problemlösande tänkande. Men webbutveckling hänger också alltid ihop med det grafiska som användare möts av och ger dig därför möjligheter att jobba med dina kreativa sidor också om du vill. Denna bredd är det många gillar med just webbutveckling!

För att gå kursen krävs inga förkunskaper i programmering. Har du kunskaper med dig försöker vi anpassa projekten du jobbar med för att du ska få ut så mycket som möjligt av din studietid.

Skolan erbjuder möjlighet till internatboende under studietiden. Kursen räknas som eftergymnasial hos CSN och en gymnasieexamen eller motsvarande behövs för att bli antagen. Kursen är kostnadsfri, men du står för litteratur, dator (med kamera och mikrofon), samt licenser för programvaror och material själv.

Kontakt

Kursföreståndare Johannes Dahlén: johannes.dahlen@glimnet.se

Modified 2022-07-15 11:01:25
Author
Johannes Dahlén