Tack!

Det är dags för födelsedagsfirande. Det spritter och hoppar i oss alla. För nu är det kalas Glimåkra folkhögskola. Vi fyller 60 år. Korridorer, gräsytor och byggnader fylls av myllrande ansikten. Från förr och nu. Det sitter inte i väggarna - här sitter det i människorna. Vi är platsen som lever, finns och andas. 60 andäktiga år från skolans första sekunder, sekunder som vuxit till mycket mer än tid som förflutet. Istället är det sekunder som har format människor och skapat möjligheter. Framtidsmöjligheter. För dig, mig - för oss alla som delar det som händer här. Här på Glimåkra folkhögskola.  

Precis som det träd vi högtidligt planterade idag är det allt det vi inte ser i trädet som faktiskt bär frukt. Rötterna som gräver sig ner i myllan ger liv åt trädets stam, gröna blad och så småningom röda frukt. Det är också rötterna från de som tidigare gått och verkat här på skolan som banat väg för oss och gett oss något att både bruka och vårda för framtiden. Och vem vet vad som väntar där? Ingen, förstås, men många av oss la idag ner våra tankar om Glimåkra folkhögskola i en framtidskapsel – att öppna och begrunda för att påminna oss om det fantastiska som hänt idag; att Glimåkra folkhögskola fyller 60 år.  

 

 

Modified 2019-10-25 12:59:02
Author
Marie Wetterqvist