Synkurser

 Välkommen till Synkurserna - Bäst på sikt!
Vi erbjuder en bredd av olika kurser där du under en vecka får kunskap och färdigheter, exemelvis inom: iPhone som hjälpmedel, Milestone som hjälpmedel, Punktskrift, Kreativ matlagning, Kost och hälsa, Skapande, Litteratur och Skriv.
Under veckan bor du på skolans rum som är tillgänglighetsanpassade efter dina behov och du ges möjlighet och tid till social samvaro. Samtliga måltider ingår.

 

Övergripande mål för samtliga kurser:

  • Ge ökad kunskap om synnedsättningen och dess konsekvenser
  • Ge ökad självständighet i vardagen genom användning av olika hjälpmedel
  • Ge kunskap till förändrade strategier
  • Ge ett erfarenhetsutbyte med andra i liknande situation, vilket kan leda till ett förändrat förhållningssätt i att inte bara acceptera, utan också att lära sig att leva ett rikt liv med sin synnedsättning.

För att delta i kurserna bör ditt vårdbehov inte vara för stort. Personal finns tillgänglig mellan 07.30 och 18.30. Glimåkra folkhögskola är utrustad med Kwenda, ett system som är utformat speciellt för att personer med synnedsättning lättare ska kunna navigera inomhus och i närmiljön via sin iPhone.

Kontakt:
Kursansvarig: Anna Björk
Kontakta Glimåkra folkhögskola, din syncentral eller din synenhet för mer information.
Glimåkra folkhögskola: : 044-448 00, www.glimnet.seUnder läsåret 20/21 kommer vi inte genomföra några synkurser.
Vi arbetar vidare med att utreda möjligheterna att återuppta kursverksamheten.

Håll dig uppdaterad här på vår hemsida!


Vi hoppas att vi snart får hälsa dig välkommen till Glimåkra folkhögskola!

 

 

 

 

Modified 2020-06-15 10:38:46