Bibelskolan Ikon

Ansök till kursen

Med nytt upplägg!

Välkommen att göra en spännande resa tillsammans med oss på Bibelskolan Ikon – lärljungaliv i gemenskap. Tillsammans på denna livsresa är ni bara en liten grupp på upp till 6 deltagare plus lärare, som får dela livet ihop – med allt vad det rymmer – under ett år. Välkommen med på vår livsresa.

Kommunitet

På Ikon lever du i en kommunitet. Där delar du livet och vardagen med dina kurskamrater. Det egna personliga livet med Gud möter livet i gemenskap med varandra och världen. Ni är tillsammans en växtplats för varandra.

Vi ber tillsammans varje dag och äter en av dagens måltider tillsamman. Vardagsbestyren är ibland en gemensam angelägenhet.

En gång i veckan har vi en ”Huskväll”.

En eller ett par helger per termin gör vi något tillsammans. Det kan vara retreat och pilgrimsvandring men också film, god mat och vanlig vardagsgemenskap.

Mot slutet av läsåret gör vi en resa tillsammans.

Vi hämtar mycket av vår inspiration från den internationella L´arche-rörelsen samt klostret Taize. Andra kommuniteter och deras erfarenheter är också viktiga för oss.

Om Ikon inte fyller alla platserna i ”huset” kommer deltagare från andra av skolans linjer erbjudas möjlighet att dela livet i kommuniteten.

Undervisning

Undervisningen är uppdelad i två olika delar. Den ena halvan handlar om lärljungalivet med Kristus. Den andra är knuten till någon av skolans övriga utbildningar.

Lärjungaliv (50 %)

På Ikon önskar vi att frågorna får stor plats. De flesta formulerar du och dina kurskamrater.

Vad innebär det att vara lärjunge till Kristus i dag? Hur ser en levande tro ut? Hur blir den min? Hur hittar jag en trygg bibelrelation och ett hållbart böneliv? Vad innebär det att leva och dela evangeliet idag? Hur blir vardagen en gudstjänst? Hur tar jag mitt ansvar för resten av skapelsen? Hur växer och mognar en människa? Hur kan jag hjälpa andra i deras vandring med Gud? Finns det en hel tro för hela livet? Hur ser den ut? Vilka erfarenheter finns i kyrkans historia som kan hjälpa oss i vår samtid?

I centrum av vårt arbete finns bibelordet och bönen. Vårt främsta redskap är samtalet och studierna kring bibelordet och den kristna erfarenheten. Till det kommer möjligheten till enskild vägledning. Med hjälp av olika ämnesområden söker vi svar som rymmer både förståelse och förhållningssätt.

När det är möjligt studerar vi ”Tro och liv” tillsammans med skolans gospellinje. Vi har också ett utbyte med ”Strandhems bibel och lärljungaskola” i Örkelljunga.På Ikon önskar vi att frågorna får stor plats. De flesta formulerar du och dina kurskamrater.

Undervisningens innehåll

Bibel

Här får du bland annat följande:

 • en personlig bibelrelation
 • kunskap om Bibelns historia och framväxt
 • olika redskap för att läsa och förstå Bibeln
 • erfarenhet av att använda Bibeln som bönbok

Inre liv

Du får

 • redskap för att fördjupa ditt personliga liv med Gud och öva dig i att använda dem
 • hjälp att hitta en hållbar rytm i ditt andliga liv

Troslära

Du får

 • de bärande strukturerna i den kristna trons innehåll
 • vägledning i att leva trons liv

Själavård

Du får

 • hjälp att förstå både dig själv och människan du möter
 • redskap för att bygga relationer
 • redskap för att hantera konflikter
 • hjälp att förstå hur en människas liv formas

Apologetik

Du får

 • möta vår samtids kritiska frågor och utmanande tankar
 • reflektera över gensvar och bemötande

Att dela evangeliet

Du får

 • möjlighet att arbeta, utifrån intresse eller behov, med ett eget fördjupningsarbete

Idrott 

Du får

 • möjlighet att röra på dig på det sätt som passar dig

Kreativitet (50%)

Här finns flera alternativ. Vi kan inte garantera att ditt förstahandsval blir möjligt men vi lovar att göra vårt yttersta för att det skall bli så.

Du kan söka till någon av skolans kreativa linjer.

Här kan du välja mellan kurser i keramik, textil eller akvarell.

Det finns också en distansbaserad skrivarlinje ”Skriv ditt liv".

Skolan erbjuder också en programmeringskurs på distans.

Det kan också gå att läsa in någon eller några gymnasiebehörigheter.

Dessutom...

En del av kommuniteteslivet är att aktivt delta i skolans böne – och gudstjänstliv. Tillsammans formar vi livet i kapellet.

Under året finns möjlighet till pilgrims- och bönevandring samt en retreat. Mot slutet av året gör kommuniteten en gemensam resa. Klostret Taize kan vara ett tänkbart resmål.

Om kursen

Läsårstider 2020.08.17 – 2021.06.11
Deltagarantalet på bibelskolan Ikon är 4-6. 
Deltagarantalet i kommuniteten är max 5. 
Retreat under hösten. Kostnad ca 800 - 1000 kronor. 
Resans kostnad beror på vart vi åker. Om vi åker till Taize så blir det mellan 4000 och 5000 kronor.

Modified 2020-03-11 08:29:16