Stöd under studietiden

På Glimåkra folkhögskola finns många möjligheter för dig att få stöd i dina studier. Klasserna på Allmän kurs är relativt små (8-15 deltagare) och du får därför möjlighet till mycket stöttning från undervisande lärare och klassassistent. Specialpedagog arbetar kontinuerligt med att ge stöd och vägledning kring exempelvis läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och svårigheter kopplade till någon NPF-diagnos. Stödinsatser görs på grupp- och individnivå och kan bland annat innefatta:

  • Anpassningar i klassrummet
  • Anpassade läromedel
  • Enskild stödundervisning av specialpedagog
  • Kompensatoriska hjälpmedel och teknisk anpassning med t ex. dator, iPad, appar 
      eller programvara

Deltagare på Allmän kurs har tillgång till inlästa läromedel och skönlitterära böcker via inläsningstjänst. Skolans bibliotek erbjuder lättlästa versioner av flera skönlitterära böcker.

Stödet utgår från det behov du upplever och utformas i samråd med dig som kursdeltagare.

På allmän kurs arbetar klassassistenter som erbjuder pedagogiskt- och socialt stöd både under lektionstid och på din fritid.

Glimåkra folkhögskola erbjuder också samtalsstöd hos kurator eller skolpräst. Du kan genom samtalen få hjälp med att hantera problem som hindrar dig i din vardag och i dina studier.

Modified 2022-01-13 16:09:31
Author
Anna Björk