Stöd och hjälp

För kursdeltagare i behov av särskilt stöd finns möjlighet till  pedagogiskt- och socialt stöd via specialpedagog och assistenter. Stödinsatser görs på grupp- och individnivå och kan bland annat innefatta:

 

- Anpassningar i klassrummet

- Anpassningar i internatet

- Enskild stödundervisning av specialpedagog

- Kompensatoriska hjälpmedel (dator, iPad, appar, programvara)


Stödet utgår från det behov du upplever och utformas i samråd med dig som kursdeltagare. Specialpedagog arbetar kontinuerligt både genom att ge stöd och vägledning till undervisande lärare, men även enom direkt stöd till dig som deltagare.


Deltagare på Allmän kurs har tillgång till inlästa läromedel och skönlitterära böcker via inläsningstjänst. Skolans bibliotek erbjuder lättlästa versioner av flera skönlitterära böcker.

I matematikundervisningen används vid behov iPads. Skolans lärare har också en egen youtube-kanal där du kan ta del av genomgångar i de olika matematikkurserna.

Glimåkra folkhögskola erbjuder samtalsstöd hos kurator eller skolpräst. Du kan genom samtalen få hjälp med att hantera problem som hindrar dig i din vardag och i dina studier.

Modified 2020-02-06 06:52:46