Sommarkurser

På våra sommarkurser får du träffa nya kompisar, prova nya saker, ha roligt och lära dig om olika ämnen! Kurserna riktar sig till vuxna personer med utvecklingsstörning. Vi har lång och gedigen erfarenhet då vi arrangerat sommarkurser för denna målgrupp i mer än 50 år!


Sommaren 2020 erbjuder vi:


Sommarkurs tema friluftsliv: 22/6 - 3/7
Sommarkurs tema skapande: 6/7 - 17/7
Du kan gå en av dessa kurser.

Kursen är för dig som

Kursen riktar sig till dig som är vuxen och har en utvecklingsstörning. Du vill stärka ditt självförtroende genom att vara aktiv tillsammans med andra och träna din förmåga att bli självständig.

Kursinnehåll

Sommarkursen pågår två veckor och vi räknar med ca 40 deltagare/kurs. Du bor i enkelrum.
Under dagarna är du tillsammans i en grupp med ca 12 andra kursdeltagare. Tillsammans följer du och de andra i gruppen kursens schema och dess aktiviteter.

 

Exempel på aktiviteter:

Friluftsliv, skapande, musik, häst/ridning, matlagning, ”må bra”, vardagskunskap, idrott och bad.

Gemensamma aktiviteter

På kvällarna grillar vi korv, ser på film, har tävlingar och lekar, går promenader m.m. På helgen ordnar vi ett festligt program med dans tillsammans.

Kurstid

Kursen varar i 12 dagar och du väljer en av följande kurser:
Sommarkurs tema friluftsliv: 22/6 - 3/7
Sommarkurs tema skapande: 6/7 - 17/7

Vi som undervisar

På kursen arbetar lärare och assistenter. De erbjuder dig stöd och finns med både under kursens aktiviteter och på fritiden.

Kursföreståndare

Sommarkurs Friluftsliv - Annika Jönsson
Sommarkurs Skapande – Marie Rolander

Kostnad

Kost och logi för 12 dygn: 7 850 kr
Undervisningsmaterial, utflykter m.m: 800 kr
Fickpengar: ca 500 kr


OBS! Skolan söker internatbidrag. Blir det beviljat, minskar priset för kost- och logi med totalt 5 676 kr per deltagare. I april-maj vet vi om bidraget blir beviljat.
Kostnaden för Sommarkursen kan t.ex. sökas via fonder eller hos din biståndshandläggare i kommun/försäkringskassa.Om du behöver personlig assistans, måste du själv söka ekonomiskt stöd för detta i din hemkommun.

Så söker du till kursen 

Ansökan öppnar 5 februari.
Du kan skriva ut ansökningsblankett till Sommarkursen via nedanstående länk, men du kan även få en blanketten hemskickad genom att kontakta skolan. Skolan måste ha din ansökan senast 1 april 2020!

 

Sommarkursen - ansökan

Sommarkursen - programbroschyr

Sommarkusen - ansvarsförbindelseAntagnings- och urvalskriterier

Antagningskriterier:
För att antas till kursen måste följande kriterier vara uppfyllda:
- Du ska tillhöra kursens målgrupp
- Du ska ha fyllt 18 år
- Du ska ha förutsättningarna att kunna delta i de moment som kursen innehåller
- Ditt vård- och omsorgsbehov ska kunna tillgodoses inom kursens organisation och bemanning
(Om ditt vård- och omsorgsbehov innebär att du behöver personlig assistans kan du antas under förutsättning att du har en egen personlig assistent bekostad av hemkommunen)


För att göra en bedömning av dina behov tillämpar vi referenstagning i form av samtal med uppgiftslämnare, eller annan angiven kontaktperson.


Urvalskriterier:
Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller ovanstående krav. Skolan väljer först de som:
1. har ansökt inom ansökningstiden
2. vi bedömer har störst förutsättningar att tillgodogöra sig innehållet i kursen 


Om vi har flera sökande som uppfyller urvalskriterierna lottas platserna.

Frågor och svar

Sommarkurs Friluftsliv - Annika Jönsson, annika.jonsson@glimnet.se
Sommarkurs Skapande – Marie Rolander, marie.rolander@glimnet.se


Glimåkra folkhögskola
Tel 044-448 00 (expedition)
E-post: info@glimnet.se
Hemsida: www.glimnet.se

Modified 2020-02-06 06:48:00