Skriv ditt liv

Dessvärre måste vi meddela att kursen inte kommer att starta till hösten. Vi är ledsna att svika ev. sökandes förhoppningar inför läsåret 2022-2023, och hoppas förstås att vi kan starta kursen igen i framtiden.


Skriv ditt liv är distanskursen för dig som vill ge dig själv tid att skriva utifrån ditt eget liv. Kursen ger dig tillräckliga verktyg för att kunna färdigställa ditt påbörjade projekt.

 

För att delta i kursen behöver du ha en egen dator med internetuppkoppling och grundläggande kunskaper i mejlhantering. Du behöver kunna bifoga och skicka filer. Tillgång till Microsoft Word får du via folkhögskolan. Under första träffen ges en genomgång av datoranvändningen inkl nätverket Teams.

Kursupplägg

Ögonkontakten och det goda mötet värdesätts högt under de fysiska träffarna. Här får du delta i inspirerande samtal där vi gemensamt diskuterar texter och skrivande och reflekterar kring kurskompendiet. Vi gör även praktiska skrivövningar för att få testa olika sätt att skriva. Mellan lördagsträffarna skriver du dina egna texter (ca 5 A4-sidor/mån) inkl egna reflektioner (ca 1,5 A4-sida) utifrån kurskompendiet.

 

Träffar

Första kurstillfället under höstterminen äger rum i slutet av augusti. Träff nummer två blir i mitten av oktober. Sista höstterminsträffen infaller i slutet av november.

Första kurstillfället under vårterminen äger rum i slutet av januari. Träff nummer två blir i mitten av mars. Sista vårterminsträffen infaller i början av maj.

Material

– Dina egna texter.
– Kurskompendium.
– Egen anteckningsbok eller bärbar dator som fylls med tips, skrivövningar och viktiga anteckningar under kursens gång.

Övrigt

För att kunna delta i kursen behöver du:

– ha en egen dator med internetuppkoppling.

– ha grundläggande kunskaper i datoranvändning.

– ha en påbörjad självbiografisk textidé; prosa eller poesi.

 

Det krävs inga högre litterära ambitioner, men det underlättar om du har drivkraft och skrivlust för att hålla skrivandet vid liv under läsåret.

Ansökan

Du ansöker till Skriv ditt liv här. Ansökan skickas in senast den 15 april. Även senare ansökningar tas emot, i mån av plats.

 

Som komplettering till din ansökan behöver du:

  • Skicka in ett personligt brev där du berättar varför du vill gå kursen och skriva om ditt liv. 
  • Formulera en synopsis (kortfattad översikt och summering) över vad du vill berätta under terminens gång, max 2 sidor.

Kursföreståndare

För mer information och frågor kring kursen kan du kontakta Emelie Ånskog emelie.anskog@glimnet.se, 044 - 448 27

Modified 2022-04-28 13:55:50