Skolvalet genomfört

Folkhögskolan har, som förlängning på samtalet med riksdagspolitiker i förra veckan, genomfört ett skolval. Röstningsförfarandet var så likt ett det "riktiga" valet som möjligt med ett antal gula "blanka" partivalsedlar utan valkretsnamn samt helt blanka med möjlighet att skriva till egna partinamn.
Kursdeltagarna på allmän linje block var de som höll i valet med förberedelser av vallokalen, röstmottagning och kommer också att vara delaktiga i rösträkning, sammanställning och presentation av resultatet.
Resultatet kommer att presenteras internt efter riksdagsvalsresultatet.

Modified 2018-09-05 07:55:10
Author
Mikael Persson, mikael.persson@glimnet.se