SFI

Svenska för invandrare är för dig som är ny i Sverige och som vill lära dig språkets olika delar. Undervisningen innehåller LÄSA, SKRIVA, TALA samt HÖRA och bedrivs på fyra olika nivåer där A-nivå är för dig som är nybörjare och följande nivåer, B, C och D, är när du kommit lite längre i dina studier. Undervisningen sker i grupper om cirka 15 elever och är individuellt inriktad och anpassad efter varje elevs förutsättningar och behov. Detta innebär att flytt från en kurs till nästa sker vid olika tillfällen under året, beroende på hur snabbt just du tillgodogör dig undervisningen. För att flytta till nästa nivå måste du också genomföra ett Nationellt prov som, efter att det är genomfört och godkänt, du får betyg i utifrån en betygsskala från A – F. När du genomfört och blivit godkänd på sista nivån D, har du möjlighet att söka till och fortsätta din utbildning mot Svenska Grund.

Undervisningen sker måndag - onsdag, vilket innebär att du kan kombinera dina SFI-studier med t.ex. en praktikplats eller kan du kombinera studierna med “Allmän kurs språkintro” som också är en kurs på Glimåkra folkhögskola. Denna kurs är anpassad till SFI- schemat och är därmed ett alternativ för dig som vill studera hela veckan på samma ort.

Om du är i den situationen att du har en anställning och därmed inte har möjlighet att delta i undervisning enligt det schema som gäller, men ändå vill skaffa dig betyg från SFI, finns det också då en möjlighet. Efter samråd med ansvarig på SFI gör du då en “Särskild prövning”, som är ett provtillfälle då dina kunskaper bedöms med hjälp av ett Nationellt prov tillsammans med en bedömning av den lärare som ansvarar vid provtillfället. Denna prövning kostar 500 kr och du erhåller betygsdokument efter godkänt prov.

Modified 2020-02-06 06:50:04