Preparandkursen för unga med synnedsättning

Sök till Preparandkurs

 

En kurs för dig med synnedsättning som vill öka din självständighet inför vidare studier, arbete eller livet i stort. 

(syntolkad version nedan)

Kursens innehåll

Preparandkursen vänder sig till ungdomar med synnedsättning i åldern 16-20 år som vill ta ett "mellanår", antingen direkt efter årskurs 9, eller under gymnasietiden.  Kursen syftar till att göra dig väl förberedd inför vidare studier eller arbete och rustar dig samtidigt för ett självständigt liv.  Kursens fokus är att visa på alla de möjligheter man har att påverka sin egen framtid trots synnedsättningen. Vi tränar kompensatoriska färdigheter genom bland annat ADL, studieteknik och hjälpmedelshantering. ADL-undervisningen innebär matlagning, städ, tvätt, vardagsekonomi och träning av andra färdigheter som behövs för självständighet i det vardagliga livet. Vi arbetar ofta i teman där ämnen som svenska, samhälle, engelska och skapande verksamhet kan ingå. På schemat finns också bland annat matematik, datakunskap, livskunskap, hälsa och intressanta föreläsningar. Under läsåret finns även möjlighet till studiebesök och studieresor utifrån behov och intressen.

Kursassistenter finns under skolveckan med som stöd både på lektioner och fritid.
Kursens längd är ett läsår med möjlighet till förlängning. Kursen bedrivs på heltid och antalet kursdeltagare är 4-6 st. För att kunna tillgodogöra dig kursens innehåll vill vi att dina kunskaper i svenska ska motsvara minst SFI D.

Glimåkra folkhögskola har lång erfarenhet och kompetens att möta kursdeltagare med synnedsättning och stora möjligheter till individuell anpassning finns.

Om du är äldre än 20 år kan du eventuellt bli antagen till kursen i mån av plats. Villkoren för din studietid hos oss ser då något annorlunda ut. Kontakta oss gärna för mer information om detta!

Samverkan

För att finansiera kursen samverkar skolan med Specialpedagogiska skolmyndigheten.
När det gäller synhjälpmedel samverkar vi med din syncentral.

Internat

Du erbjuds mat och boende på skolan måndag till fredag (lunch). När lektionerna är slut för dagen finns skolans idrottshall med gym och bastu att tillgå. Skolan erbjuder även regelbundna kvällsaktiviteter tillsammans med andra kursdeltagare på skolan. Mycket av folkhögskolelivet upplevs på internatet och här får man vänner för livet. Skolan har olika typer av internat, men samtliga typer erbjuder ett eget möblerat rum, medan kök, badrum, tvättstuga och andra eventuella sällskapsytor delas med andra internatboende. Du får stöd i din boendesituation av de assistenter som är knutna till kursen. Om du är under 18 år måste du resa hem på helgen, eftersom vi inte har personal kopplad till internatet helgtid. Är du myndig avgör du själv om du bor kvar, eller reser hem på helger. Under lov uppmanas samtliga internatboende att resa hem.

Kostnader

Kursen, samt kost och logi, finansieras med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten och är därför helt kostnadsfri för dig som deltagare. Du bekostar själv dina resor till och från skolan, men eventuellt kan din hemkommun gå med på att täcka denna kostnad.

Studiebesök

För dig som redan nu vill prova på livet på en folkhögskola och träffa oss som arbetar på Preparandkursen kan vi ta emot studiebesök som också kan inkludera en övernattning på skolan. Ta kontakt med kursförståndare om du vill komma på besök! 

Ansökan - läsåret 2022/2023


Så här gör du:   

Ansök online via länken nedan. Alternativt kan du välja att ladda ner ansökan och skicka per post.
Ansökan öppnar 1 februari och är du intresserad av att gå kursen vill vi gärna ha din ansökan senast 30 april. Vi behandlar senare ansökningar i mån av plats.
Ta gärna kontakt med kursföreståndare John Säbom. Telefon: 044-448 17 E-post: john.sabom@glimnet.se


Ansökan Online

Ansökningsblankett för nerladdning

Preparandkurs - Infoblad

Syntolkad version av filmen:

Modified 2022-02-08 13:27:29
Author
Anna Björk, 044-44806