Policydokument och handlingsplaner

Styrelsen för Glimåkra folkhögskola tar beslut om policydokument för att tydliggöra sin inställning i olika frågor. Du finner dem under denna sida. Här hittar du också information som gäller olika handlingsplaner.
Har du synpunkter på dem, är du välkommen att dela dessa med skolans ledning eller styrelse.

Modified 2020-04-02 12:23:07