Narkotikapolicy

Glimåkra folkhögskola vill stå för en drogfri miljö. 

Kursdeltagare och personal på Glimåkra folkhögskola följer svensk lagstiftning som förbjuder all användning, försäljning och innehav av narkotiska preparat.

Målsättningen med skolans narkotikapolicy är att skapa bästa möjliga studie- och livsmiljö, samt att förebygga narkotikamissbruk. Kursdeltagare och personal ska på ett positivt och ansvarsfullt sätt medverka till att skolans narkotikapolicy efterlevs. Skolan vill vara en miljö där kursdeltagare som tidigare missbrukat kan få en plats för nystart.

All anställd personal har en skyldighet att rapportera misstanke om brott mot narkotikalagen till rektor.

Narkotikaförbudet gäller i alla sammanhang under den tid man är kursdeltagare eller anställd på Glimåkra folkhögskola.

En särskild handlingsplan är upprättad för de situationer då narkotika förekommer.

Modified 2020-02-06 16:05:07