Mer om Esport och spelidé

Gå till sidan för att ansöka

 

Antagningskriterier, urvalskriterier och antagningsprocess för kursen Esport och spelidé

Antagningskriterier

För att bli antagen till E-sport och spelidé måste du uppfylla några grundläggande kriterier.

 • Du ska fylla minst 18 år det år som kursen börjar.
 • Du ska ha skickat in ansökan i tid, senast 15 april, därefter behandlas ansökan i mån av plats.
 • Du ska ha varit drogfri i minst 1 år om du har missbrukat alkohol eller andra droger.
 • Du ska ha tillräckliga kunskaper i svenska och engelska för att kunna följa linjen, motsvarande engelska och svenska grund.
 • Du ska ha spelat League of Legends aktivt en eller flera säsonger. Kursen är i första hand för dig som spelar på en nivå motsvarande silver eller guld. Du som spelar på en lägre eller högre nivå är också välkommen att söka. 
 • Du ska ha möjlighet att studera på helfart.

Skolans övergripande kriterium är att du ska kunna tillgodogöra dig undervisningen på linjen. Du kan nekas en plats på kursen om du inte uppfyller kriterierna ovan.

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till linjen än vad det finns platser gör skolan ett urval som baseras på:

 • Din ansökan och ditt personliga brev, vår telefonintervju, och våra referenssamtal. Har du varit på studiebesök eller haft annan typ av kontakt med skolan kan det också ligga till grund i vårt urval av deltagare
 • Din motivation och ditt intresse för att studera, där vi bland annat tittar på ditt engagemang och din nivå i League of Legends, och ditt intresse för att utveckla egna spelidéer

I vårt urval ser vi på helheten, både din och andras spelnivå för att få till homogena lag. Du kan därför först komma att få en reservplats för att senare få en plats på linjen. Vi kan eventuellt komma att testspela med er.

Antagningsprocess

 • Du fyller i ansökan som finns här. 
 • Du bifogar:
  • Personbevis
  • Kontaktuppgifter till två referenspersoner (helst lärare, arbetsgivare eller kollega) med namn och telefonnummer
  • Personligt brev. I det personliga brevet berättar du ärligt om dig själv, vilka behov du har som vi behöver ta hänsyn till men framförallt om din motivation att läsa på linjen Esport och spelidé
 • En lärare på skolan kommer att kontakta dig och dina referenser via telefon och gör en kort intervju. Detta påbörjas i april månad och pågår sedan fortlöpande
 • Om du uppfyller antagningskriterierna (se ovan) och utifrån urvalskriterierna valts ut till att få en plats kommer vi att meddela dig det under april månad.
  Om du uppfyller antagningskriterierna men inte har fått någon plats kommer du att bli meddelad om detta och bli placerad på en reservlista.
  Om du inte uppfyller antagningskriterierna och därmed får avslag på din ansökan kommer vi att meddela dig det.
 • Antagning sker löpande (med start i april) och kursen kan bli full innan sista ansökningsdatum.
 • Beslut om antagning fattas av kursföreståndare. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till rektor. Här finns information om hur du gör om du vill överklaga. (länk)
 • När du mottagit ditt antagningsbesked kommer du att bli uppmanad att bekräfta ditt intresse av kursen genom att sätta in en depositionsavgift på 300 kr till skolan inom 10 dagar. Dessa pengar är ett förskott på din internat- eller externatavgift. Först när du betalat in pengarna är du registrerad på kursen. Om du väljer att hoppa av kursen efter detta betalas pengarna inte tillbaka.

FAQ

Vad är det för skillnad på kursen "Esport och spelidé" och "Allmän linje - Esport"

"Allmän linje - Esport" innebär att du under 4 lektioner i veckan ägnar dig åt esport. Övriga lektioner läser du allmänna ämnen. Kursen "Esport och spelidé" är en ettårig heltidskurs.

Jag är i Plat 2 i League of Legends, kan jag fortfarande söka till kursen?

Du kan givetvis söka till kursen - gör det. Under de två åren som kursen har ebjudits har vi haft spelare på nivå från unranked till Diamond 1. Då det gäller att utvecklas som spelare ger kursen mer till den som är i en nivå kring silver och guld.

Jag brukar spelar på EUwest - är det den region som ni använder?

Det gör vi eftersom de flesta som söker till kursen brukar göra som du. Blir du antagen till kursen behöver du ha ett konto på EUwest. Gärna när kursen startar!

LoL - men andra spel då?

Under året testar vi givetvis även andra spel inom esport. Men Vi har för kommande läsår valt att sätta fokus på MOBA-spelet League of Legends för att få sökande som delar samma intresse.

 

Hur ser tidsfördelningen ut mellan esport och spelidé?

Schemat bestäms strax innan kursstart, men fördelningen ser ungefär ut så här:
• Esport 3 dagar i veckan
• Spelidé, koncept till sällskapspel, programmering ca 1 dag i veckan
• Gästföreläsningar, idrott, livsåskådning, klassråd och infofika ca 1 dag i veckan 

Ska jag ta med egen dator, headset, tangentbord, mus?

Vi ser gärna att du tar med dig och använder eget headset, tangentbord och mus i kurslokalen. I lokalen där kursen har sina lektioner finns gamingdatorer. Du kan också använda egen dator i lokalen.

Om du bor på skolans internat så finns det möjlighet att ta med egen dator som du har på ditt rum. För boende på internatet finns det tillgång till trådlöst internet.

Kommer jag att spela i turneringar?

Ja, en viktig del på kursen är att spela i olika turneringar och prova på att spela tävlingsinriktat. Exempel på resultat som deltagare tidigare nått:
2017-2018: Leauge of Schools 3:e placering.
2018: Nordic University Leauge 2:a placering.

 

 

 
 
Modified 2020-03-19 14:47:57