Ledarutbildning

Kursen anordnas av Glimåkra folkhögskola i samverkan med ELU (Evangelisk Luthersk Mission - Ungdom).

Målgruppen för ledarutbildningen är unga människor som vill lära sig mer om ledarskap och själv utvecklas som ledare. Unga människor som vill utmanas, utrustas och växa i ledarskap och tjäna Gud genom att leda andra utifrån en lokal församling eller kristen organisation. Det är positivt om kursdeltagarna har gått en bibelskola innan, men det är inget krav.

Ledarutbildningen fokuserar på ledarskap och förutsätter en viss grundläggande bibelkunskap och förståelse av den kristna tron. Syftet med kursen är att ge unga ledare en biblisk förståelse för kristet ledarskap och grundläggande verktyg för ledarrollen samt genom personlig handledning och möjligheter att prova på och växa i kristet ledarskap rusta dem för ett liv i lärjungaskap, ledarskap och tjänst i Guds rike. Fokuset är inte främst på året som kursdeltagare utan framtiden, och inte på teoretisk kunskap utan på att lära genom att göra och reflektera.

Ledarutbildningen har som mål att ge unga människor utbildning, redskap och möjligheter att växa i ledarskap genom

  • gemensamma utbildningsveckor med undervisning i ledarskap, ungdomskultur, själavård, bibelkunskap med mera.
  • handledd utbildningstid i team knuten till en verksamhet, och på så vis skapa möjlighet till lärande genom reflektion och handledning.

Kursveckor

Under de gemensamma kursveckorna berörs viktiga teman genom föreläsningar, seminarier, workshops med fallbeskrivningar etc. Exakt upplägg på innehållet kan variera men följande schema ger en bild av innehållet.

Viktiga återkommande moment under kursveckorna är bibelförklaringar, andakter, smågruppssamtal, bön, idrott, redovisning av uppgifter samt utvärdering och reflektion.

Vecka 1: ”Kallelse, ledarskap och Bibeln” Den första kallelsen Ledare – jag? Evangeliet: Vad är det jag har? Vad är det vi har att ge? Att möta ungdomar Att låta Bibeln tala Livet som ledare Teamliv och handledning Andakten – vad är det och hur håller man en?

Vecka 2: “Evangelisation” Evangelisation i en tid av vilsenhet och psykisk ohälsa. Olika människor är på olika platser Spelar sanningen någon roll? Evangelisation handlar om evangeliet. Att dela sitt vittnesbörd och mötas i samtal Hatade av världen – om motstånd och att vara obekväm

Vecka 3: “Det inre livet” Den första kallelsen Det yttre påverkar det inre Att vårda det inre livet Ledarskapet går inte att skilja från ledaren När lågan falnar Retreat Att lärjungaträna ungdomar med fokus på det inre livet.

Vecka 4: “Det överflödande hjärtat” Guds mission – och vår roll i det. Passion i uppdraget Att leda utifrån nåden Våga vara ledare Att lämna allt Helhjärtat och professionellt ledarskap Bönens roll i tjänsten Trohet och överlåtelse i tjänsten

Vecka 5: “Jag och framtiden” Andens gåvor och mina styrkor Att tjäna Gud i arbetslivet Vad vill Gud med mitt liv? Guds ledning Att förbli brinnande Ett livslångt lärande

Kurslitteratur

Kursen innehåller obligatorisk kurslitteratur, som ska processas i teamet. Förutom detta kan handledaren bestämma att teamet eller kursdeltagare ska läsa andra för kursen relevanta böcker.

Studieuppgifter

Uppgifterna presenteras och redovisas på kursveckorna. Uppgifterna ska skickas in till både handledare och kursföreståndare.

Uppgift 1: Lär känna ditt nya sammanhang

Uppgift 2: Människors frågor – Bibelns svar

Uppgift 3: Mina lärdomar och mitt ledarskap

Uppgift 4: Den lokala verksamheten – en analys och en utvecklingsplan.

Handledning och vägledning

Handledaren är ansvarig för att hjälpa kursdeltagaren att reflektera och processa de lärdomar och de erfarenheter som görs. Genom att följa kursdeltagaren på ett nära håll genom utbildningens olika delar kan handledaren ge viktiga perspektiv och vara ett stöd i kursdeltagarens utveckling. Handledningen av kursdeltagaren gäller alltså alla delar av utbildningen: undervisningen från kursveckorna, kurslitteratur och studieuppgifter, de praktiska uppgifterna i verksamheten samt den personliga tron och lärjungaskapet. Alla dessa områden formar kursdeltagarens ledarskap och där behöver handledaren finnas. Efter varje kursvecka ska varje kursdeltagare lämna en redogörelse med reflektion till handledare.

Kurstider, sjukdom och frånvaro

Kursen gäller heltidsstudier för ett helt läsår, från mitten av augusti till början på juni, inklusive höstlov, jullov, sportlov och påsklov. För exakta läsårstider, kontakta kursföreståndare.

Antagning

Kursföreståndare ansvarar för antagning av kursdeltagare. Samverkande parter informerar kursföreståndare vilka deltagare som är aktuella för kursen och ger efter en bedömning klartecken kring om de är villiga att ta ansvar för kursdeltagaren under läsåret. Kursdeltagaren skickar därefter in en ansökan om att gå kursen till kursföreståndare. Kursföreståndare skickar ut antagningsbesked till kursdeltagare.

Modified 2022-05-19 09:57:31