Kursintyg

Samtliga studerande på Glimåkra folkhögskola får efter avslutade studier ett kursintyg.

För att du skall få ett intyg om att du har fullgjort kursen, förutsätts att du har en närvaro på kursen som motsvarar minst 80 % närvaro på de schemalagda lektionerna.

Det är viktigt att du som studerande förstår vikten av att vara närvarande på den kurs du är antagen till.
Får du inte med dig ett sådant intyg, kommer det att vara mycket svårt för dig att få studiemedel (lån och/eller bidrag) till nästa års studier (på folkhögskolan eller högskola/universitet).

Har du inte varit närvarande motsvarande 80 % av studietiden, kommer du att få ett intyg som endast beskriver att du varit inskriven på kursen.

För deltagare på Allmän kurs så utfärdas också intyg med behörigheter och studieomdöme.

Kopia på tidigare kursintyg

Saknar du intyg från tidigare genomgången kurs? Kontakta skolan för att få köpa en kopia på detta.

Vilka handlingar sparar skolan?

Personal på skolan får spara information om tidigare deltagares studier, tex provresultat, högst 3 år efter avslutad kurs.

Modified 2020-02-06 15:28:20