Kurser för Svenska kyrkan

Modified 2020-10-22 11:02:16

Anmälan till kurser i Svenska kyrkans administrativa system (exempelvis certifieringskurs i Kbok)
görs numer via Lunds stift sida för kurser och arrangemang.