Kostnader för att studera

Undervisningen på folkhögskola är avgiftsfri. Du betalar litteratur, kursmaterial, studiebesök och studieresor samt kost och logi.

Internat

Se information om internatet här.
Du som bor på skolan betalar per 4 veckor (från höst 2022):
5440 kr enkelrum
5340 kr enkelrum, litet
5850 kr enkelrum, för kursdelt. på Baslinjen

I beloppen ingår: rumshyra (när det är lov på skolan betalar man ej hyra och har inte tillgång till rummet), frukost, lunch, eftermiddagsfika och kvällsmat måndag morgon till fredag lunch samt olycksfallsförsäkring.

Externat

Du som inte bor på skolan har en månadskostnad på 260 kr. I beloppet ingår eftermiddagskaffe, festmiddagar samt olycksfallsförsäkring. Du som vill äta på skolan kan abonnera på middagar eller köpa kuponger.

Försäkringar

Som studerande vid Glimåkra folkhögskola omfattas du av en olycksfallsförsäkning. Du får merkostnader täckta vid olycksfall under såväl studietiden som läsårets fritid. Olycksfallsförsäkringen omfattar inte glasögonskador.

Deltagare är vid resor omfattade av en tjänstereseförsäkring som täcker sjukvårdskostnader, stöld, olycksfall etc. vid resa utomlands.

Du som bor på internatet skall ha en hemförsäkring.

Statligt studiestöd

Studierna vid Glimåkra folkhögskola ger dig rätt att söka statliga studiestöd. Du söker via CSN, Centrala Studiestödsnämnden. För mer information kontaktar du CSN på tel 0771 - 276 000 eller skolan tel 044-44802. Information går också att få på CSNs hemsida, www.csn.se.

Studiehjälp

Du kan få studiehjälp med 1250 kr/mån till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Dessutom kan du söka inackorderingsbidrag om du bor på skolan. Extra tillägg är ytterligare ett bidrag som kan sökas med hänsyn till din och dina föräldrars ekonomi. Studiehjälpen behöver ej sökas utan du får den automatiskt då skolan rapporterar att du har påbörjat studierna. Inackorderingstillägget och extra tillägget sökes hos CSN (kan sökas under hela läsåret).

Studiemedel

Studiemedel kan du söka fr o m höstterminen det år du fyller 20 år. Studiemedlen består av en bidragsdel och en lånedel. Det finns även ett tiläggsbidrag att söka om du har barn. Du söker via CSNs hemsida.

 

 


Vi reserverar oss för prishöjningar samt eventuella förändringar hos CSN.

Modified 2022-01-13 15:21:50