Search only underlying pages

Keramik

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla ditt kreativa intresse inom keramik. Utbildningen ger även en god grund för fortsatta studier eller arbete på egen hand inom det keramiska området. Under lektionstid arbetar du i en grupp om ca 10 deltagare. Vi ger baskunskaper och inspiration. Du sätter upp egna mål utifrån dina förutsättningar. Gästlärare/studiebesök ingår och bekostas av skolan.
Kursen är på 1-2 år och bedrivs på halvfart. Lektionerna är förlagda till två dagar/vecka och studierna är därför möjliga att kombinera med t ex yrkesarbete.

 

Sök kursen nu

Kursinnehåll

Grunderna i keramik med handformning, drejning, glasering, dekorering och olika bränningstekniker. Om du redan kan en hel del, så får du hjälp att komma vidare. Du arbetar med lergods och stengods. Möjlighet finns att prova fusing och slumping (glas) eller arbeta med några bildtekniker som anknyter till det keramiska området.

Drejning

Tyngdpunkten i undervisningen ligger på drejning. Efter grundläggande teknikträning ges uppgifter som successivt ökar i svårighetsgrad. Varje uppgift introduceras med demonstration av lämpligt tillvägagångssätt.

Handformning

När vi arbetar med handformningsteknikerna kavling, ringling och tumning finns det inga hinder, bara möjligheter. Vi bygger fritt eller med hjälp av formar.

Glasyr/dekor

Genomgång av glaserings- och engoberingsmetoder. Kunskap om en mängd olika dekoreringstekniker, alltifrån grundläggande till mer avancerade. Traditionella grafiska metoder avsedda för papper, kan t ex överföras till den obrända leran eller keramiken. Du får också möjlighet att experimentera fram egna glasyrer och engober.

Alternativa bränningstekniker

Teori och praktiskt arbete med olika utomhusbränningar, såsom raku, svartbränning och sågspånsbränning.

Bildtekniker (tillval) som anknyter till det keramiska området.

Vi väljer tillsammans bland följande:
Skissteknik med grunderna i teckning och övning i att teckna perspektiv, proportioner, volym, ljus och skugga. Modellteckning/kroki samt skulptur i lera efter modell.
Olika trycktekniker såsom screentryck, linoleumsnitt, collografi och torrnål.

Fördjupningsår

Du som har gått ett år på kursen Keramik, eller på någon annan av våra nuvarande eller tidigare kurser där keramik ingår, har möjlighet att göra ett fördjupningsår. Ansök till Keramik med en beskrivning av vad du vill fördjupa och vidareutveckla dig inom.

Kurstid

19 augusti - 5 juni.
Lektionerna är förlagda till måndagar 08.50 - 14.10 och varannan onsdag 08.50 - 13.30.
Dessutom ingår eget arbete med i snitt 6,5 lektioner/vecka.

Kursföreståndare

För mer information och frågor kring kursen kontakta
ingrid.svantesdotter@glimnet.se
tel: 044 44829
Du kan också kontakta skolan via:
Tel: 044 44800
Mail: info@glimnet.se

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar material, resekostnader i samband med gästlärare/studiebesök och en externatavgift på 190 kr per månad.

Så söker du till kursen

Du ansöker till Keramik på blanketten "Ansökan till kurs". Ansökan skickas in före den 1 maj. Även senare inkomna ansökningar behandlas, och du kan komma att antas i mån av plats.

Modified 2019-05-23 16:44:00