Kbok certifieringskurs

Grundläggande praktisk certifieringskurs för personal som kommer att arbeta med behörigheten "Handläggare" i kyrkobokföringsprogrammet Kbok.

 

Kursanmälan

Gå till sidan för kursanmälan

Datum

4 - 5 maj 2020
Kurstid startar 09:00 dag 1 och avslutas 15:00 dag 2.

Kurslängd

2 dagar

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i Windows-miljö

Kursinnehåll

Efter genomgången utbildning skall Du

 • ha fått en översikt över hur Kbok fungerar
 • kunna logga in och byta lösenord
 • veta vilka olika uppgifter som finns på personakten
 • veta hur man ändrar på personakten
 • kunna registrera och slutföra ett dop, konfirmation, vigsel och begravning
 • kunna ändra information i ministerialboksposten
 • veta var den slutgiltiga ministerialboksposten sparas
 • kunna skapa och ändra pålysningar
 • veta när ett verifikat skapas och vem som bekräftar det
 • kunna söka bland verifikat
 • kunna ta ut standardrapporter
 • kunna registrera inträde och utträde
 • veta vad som händer med relationspersoner vid inträde, utträde och anteckning.
 • kunna söka bland de församlingar du har behörighet för
 • kunna söka i centrala tillhörighetsregistret
 • kunna avancerad sökning
 • ha kunskap om arkivering
 • ha kunskap om löpnummer
 • kunna hantera statistikfunktionen
 • ha kännedom om gallring
 • ha kännedom om skillnaderna mellan olika gruppers behörigheter
 • ha kännedom och kunskap om de lagar, kyrkoordningstexter och bestämmelser som kyrkostyrelsen utfärdat för kyrkobokföringen och dess hantering

 

Dag 2 avslutas med ett certifieringstest

Modified 2020-02-06 06:47:44