Search only underlying pages

Hälsa och inre balans

Denna profil passar dig som vill lära känna dig själv bättre, upptäcka egna inre resurser och hitta mer balans i livet
Hälsa och inre balans


Syftet med denna profil är att öka din självkännedom, förbättra din självkänsla och ditt självförtroende, ge plats för bättre relationer, lära dig att slappna av, använda mer av dina inre resurser (för studier och i ditt personliga liv), och skaffa dig redskap som du ska öva under året och ta med dig vidare i livet. Du kommer att bland annat träna på att planera och nå ett mål, hantera stress, känna igen och uttrycka dina känslor och behov, utveckla ett empatiskt lyssnande. Dessa redskap som vi kommer använda är bland annat avslappning, positiv visualisering, kontaktskapande kommunikation och övningar i medvetenhetsövningar. Allt detta bidrar till bättre inlärning, ökad koncentration, underlättad konflikthantering, mer inre ro, bättre sömn och ökad livsglädje. Vi befrämjar kreativitet och använder olika arbetssätt som diskussion, gruppsamtal, reflektion och kropps- och sinnes-övningar.

 

"Den här tiden har gett mig personligt mycket. Jag har alltid varit intresserad av att utveckla mig själv. Den har gett mig mycket kunskap om hur jag fungerar som människa. Den har fått mig att förstå att alla människor behöver sin tid för att känna sig själv närmare och för att komma fram till vad de behöver. Jag har även lärt mig att respektera det hos andra och att ge dem den tid de behöver."


Sköt om dig och ge dig själv en tid för att utveckla dig som människa och för att göra en spännande resa tillsammans med andra som har samma intresse.

 

OBS! Profilen är inte terapi. Profilen är en del av Allmän linje som du läser mer om här. Vill du skicka in en ansökan direkt - gör det HÄR!

 

 

 

 

Modified 2018-04-10 23:02:07