Glimåkras plats i kommunen

 

Måndagen den 14 maj hölls det första, av totalt sex samrådsmöten kring kommunens översiktsplan, i matsalen på Glimåkra folkhögskola. Kommunen är flitiga hyresgäster i våra lokaler vilket vi så klart är glada för.

Glimåkra är av kommunen utpekat som en ort där det ska finnas gott om aktiviteter, främst lokaliserade till det så kallade Trollacenter, med navet vid konstgräsplanen och ishallen.

Arbetet med Trollacenter ska vara klart i början av april 2019 - precis i tid till Tiomila - en av världens största orienteringstävlingar.

 

Glimåkra folkhögskola är inte bara mötesplats för själva mötena utan är också en viktig del av kommunens framtid. Glimåkra som ort är porten till den stilla skogen.

 

"I Östra Göinge kommun finns områden som präglas av lugn och stillhet. Dessa utgör en tillgång för det rörliga friluftslivet och den naturnära besöksnäringen. Det är därför viktigt att med varsamhet värna om denna tillgång och förstå att de kan fungera som en pusselbit i bilden av kommunen som Skånes gröna hjärta."

Hämtat ur samrådshandlingen till "Översiktsplan för Östra Göinge – Skånes gröna hjärta" (180509)

 

För att besökare ska kunna vistas i den här delen av världen kan folkhögskolan vara en viktig del, inte bara vad gäller utbildning utan också vad gäller möjligheter till boende för de som kommer i besöksnäringen.

 

Allt detta pekas alltså ut i kommunens översiktsplan. Planen är kommunens verktyg för helhetssyn och långsiktighet. Den visar hur Östra Göinge ska utvecklas på ett attraktivt och hållbart sätt i framtiden, samt hur olika intressen som rör användningen av mark och vatten ska vägas mot varandra. 

 

Samrådsmöten kring översiktsplanen ska fortsättningsvis hållas i kommunens andra byar med början i Broby den 17 maj. 

17/5  Broby Kulturhuset Vita Skolan kl. 18-20

29/5  Sibbhult, Restaurang Tranan kl. 18-20

2/6  Broby marknad kl. 9-15

5/6  Knislinge, Snapphaneskolan kl. 18-20

11/6  Hanaskog, Hörsalen kl. 18-20

 

Här kan du läsa samrådet för översiktsplanen i sin helhet (extern länk).

 

Mer om skolans uthyrning hittar du här.

Modified 2022-08-17 14:48:50