Etableringskurs

Etableringskursen är för dig som är nyanländ i Sverige, och är inskriven i etableringsprogrammet.

Kursinnehåll

Kursen innehåller svenska för invandrare och samhällskunskap. Den är inriktad mycket på att få en bra grund i svenska språket samt att fundera på vad man vill fortsätta arbeta med i Sverige.

Syftet är att ge nyanlända stöd i det nya livet i Sverige och kursen utgår från eleverna som kommer till kursen. Vi arbetar mot SFI-kursmålen och efter avslutad kurs kan deltagarna studera vidare på SFI med placering enligt undervisande lärares bedömning.

Kurstid

Kursen är en heltidskurs på 6 månader, med varierande datum för kursstart.

Kursföreståndare

För mer information och frågor kring kursen kan du kontakta:

Kursföreståndare Violetta Karpaviciene

Epost: violetta.karpaviciene@glimnet.se
Tel: 044-44837

Kostnad

Undervisningen och litteratur är kostnadsfri, men du betalar för det studiematerial som du behöver för att genomföra kursen.

Så söker du till kursen

Placering görs enbart via Arbetsförmedlingen och därför hänvisas alla frågor gällande antagning till respektive handläggare.

 

Modified 2020-02-06 06:49:07