Etableringskurs Hässleholm

Etableringskursen i Hässleholm vänder sig till dig som är nyanländ i Sverige och som ingår i etableringsprogrammet genom Arbetsförmedlingen.

 

Vi bedriver kursen enligt riktlinjerna från Folkbildningsrådet och Arbetsmarknadsdepartementet. 

Det betyder att kursen är arbetsförberedande, men insatsens främsta målgrupp är lågutbildade som ofta har behov av validering och möjlighet att studera vidare, exempelvis på allmän kurs.

Efter genomförd utbildning får deltagaren ett intyg, som ska kunna ligga till grund för validering för fortsatta studier på folkhögskola eller inom den kommunala vuxenutbildningen. Folkhögskolan upprättar också tillsammans med kursdeltagaren en plan för hur hen ska fortsätta närma sig arbetsmarknaden.

 

Eftersom skolan har betygsrätt för SFI, kommer vi att erbjuda SFI-test på tillämplig nivå för deltagaren.

 

Kursen bedrivs för närvarande i lokaler på Tredje Avenyn 11 i Hässleholm. Du kan enkelt nå kurslokalen genom att ta buss nr 2 eller buss 1. Båda busslinjernas hållplatser ligger i anknytning till kurslokalen. 

 

Kursföreståndare är Lars Håkan Larsson, larshakan.larsson@glimnet.se tel. 070-492 74 36 eller 076-209 88 34

 

Kursen har 18 studerandeplatser.

Modified 2020-02-06 06:49:26