Search only underlying pages

Esport och spelidé

 Du vet väl om att det går att söka till kursen fortfarande! 

Kursen är för dig som under ett år vill ägna dig åt esport och spelidéer. I esport har vi främst fokus på League of Legends - ett strategiskt realtidsspel i genren MOBA (multiplayer online battle arena).

Spelidéer ger dig möjlighet att utveckla både förståelse och egna koncept kring analoga sällskaps- och brädspel.

 

Sök kursen nu

Esport

I esport kommer du att få tid att förbättra dig som spelare individuellt, och coachning att spela i ett lag. Under kursen analyserar vi och testar olika spelstrategier och spelvändningar. Vi försöker ge dig kunskap om hur vi människor fungerar i grupp, och hur ett lag kan förbättras genom förståelse, kommunikation och gemensamma mål. Coachning och föreläsningar kan ibland vara på engelska och du bör ha lätt för att uttrycka dig på engelska verbalt och skriftligt. Kursen och dess innehåll är främst utformat efter dig som är på en nivå runt Silver eller Guld (se mer under FAQ). 

I kursen ingår också gästföreläsningar och deltagande i turneringar och spelkonvent som kan vara aktuella för läsåret.

Spelidé

I kursen får du möjlighet att se datorspel och videospel ur ett bredare perspektiv. Det gör vi genom att utveckla egna koncept kring traditionella sällskapsspel och brädspel. Vi undersöker hur ett spel kan växa fram genom historiebeskrivningar, sociala och kulturella sammanhang. Du får ta fram egna prototyper till sällskapsspel, se hur man går till väga för att balansera ett spel och ge det ett värde. 

Webbprogrammering

Kursen ger dig också en inblick i webbprogrammering. Du får lära dig HTML, CSS och grundläggande programmering i JavaScript. Tanken är dels att du ska se hur man kan informera och lansera en spelidé, men också att ge dig vissa kunskaper i hur ett programspråk är uppbyggt. Du får se hur variabler, villkorsfunktioner och kontrollstrukturer skapar en grund för enklare webbaserade spel.

Fler ämnen på schemat

Varje vecka finns Idrott och hälsa på schemat. Dessutom har du tillgång till gym/idrottshall på kvällstid.

Livsåskådning finns som ämne under höstterminen. Här ges tillfälle att förutsättningslöst fundera över livets frågor och svar. En möjlighet att utifrån olika utgångspunkter mötas i samtal om stort och smått.

Under kursen får du också träna på kommunikation och lära dig hur du fungerar i en grupp tillsammans med andra. Du provar på mindfulness, avslappning, positiv visualisering och övar på att uttrycka dina känslor och behov samt lyssna på andras.

 

Gemensamma aktiviteter

Linjens kursdeltagare deltar, liksom skolans övriga studerande, i informationssamlingar, temadagar och gemensamma föreläsningar.

När startar kursen

Här hittar du information om när läsåret och terminer startar

Kursföreståndare

För mer information och frågor kring kursen kan du kontakta

Ludvig Knutz, ludvig.knutz@glimnet.se

 

Expeditionen, 044-448 00

Ansökan

Här finns information om hur du ansöker till Esport och spelidé. Ansökan skickas in senast den 15 april. Även senare inkomna ansökningar behandlas, och du kan komma att antas i mån av plats.
 
Som komplettering till din ansökan ska du berätta om:

• din bakgrund och ditt intresse för esport, lite om din spelnivå i League of Legends, vilken/vilka regioner du brukar logga in på

• ditt intresse för sällskapsspel och brädspel

Modified 2019-04-25 15:09:56