Esport och spelidé

Kursen är för dig som under ett år vill ägna dig åt esport och spelidéer. I esport har vi främst fokus på League of Legends - ett strategiskt realtidsspel i genren MOBA (multiplayer online battle arena).

Spelidéer ger dig möjlighet att utveckla både förståelse och egna koncept kring analoga sällskaps- och brädspel.

Esport

I esport kommer du att få tid att förbättra dig som spelare individuellt, och coachning att spela i ett lag. Under kursen analyserar vi och testar olika spelstrategier och spelvändningar. Vi försöker ge dig kunskap om hur vi människor fungerar i grupp, och hur ett lag kan förbättras genom förståelse, kommunikation och gemensamma mål. Coachning och föreläsningar kan ibland vara på engelska och du bör ha lätt för att uttrycka dig på engelska verbalt och skriftligt. Kursen är för dig som har spelat League of Legends - gärna ett år eller mer - och vill dela ditt intresse med andra!  (se mer under FAQ). 

I kursen ingår också gästföreläsningar och deltagande i turneringar och spelkonvent som kan vara aktuella för läsåret.

Spelidé

I kursen får du möjlighet att se datorspel och videospel ur ett bredare perspektiv. Det gör vi genom att utveckla egna koncept kring traditionella sällskapsspel och brädspel. Vi undersöker hur ett spel kan växa fram genom historiebeskrivningar, sociala och kulturella sammanhang. Du får ta fram egna prototyper till sällskapsspel, se hur man går till väga för att balansera ett spel och ge det ett värde. 

Spelprogrammering

Kursen ger dig också en inblick i spelprogrammering. Du får lära dig Unity3D och grundläggande programmering i C#. Tanken är att du ska se hur man kan skapa ett färdigt program från en spelidé, dels att ge dig vissa kunskaper i hur ett programspråk och en spelmotor fungerar. Du får se hur variabler, villkorsfunktioner och kontrollstrukturer skapar en grund för enklare 3D spel och en spel-loop.

Helhetskoncept

På Esport och Spelidé tillämpar vi ett “helhetskoncept”: på schemat har vi olika ämnen som kompletterar varandra och bidrar till att kursen blir komplett och givande på olika nivåer. Kärnan består av LoL ämnen (individuellt, lag, strategi), Brädspel och Spelprogrammering, men vi satsar även på “Må-bra” ämnen: hälsa, livsåskådning, inre fokus och team-building. Syftet med "må bra" ämnen är att du ska må bra både fysiskt och psykiskt.

Varje vecka finns Hälsa på schemat. Dessutom har du tillgång till gym/idrottshall på kvällstid.

Livsåskådning finns som ämne varannan vecka. Här ges tillfälle att förutsättningslöst fundera över livets frågor och svar. En möjlighet att utifrån olika utgångspunkter mötas i samtal om stort och smått.

Du har också två lektioner som heter Inre fokus och Team-building. Du provar på mindfulness, avslappning, positiv visualisering och övar på att uttrycka dina känslor och behov samt lyssna på andras. Du jobbar med hur du fungerar i en grupp tillsammans med andra. Du tränar alltså på kommunikation och konflikthantering i syfte att skapa team-building, tillit, samt en trevlig stämning vilket är viktigt inom esport.

 

Gemensamma aktiviteter

Linjens kursdeltagare deltar, liksom skolans övriga studerande, i informationssamlingar, temadagar och gemensamma föreläsningar.

Läsårstider

Läsåret startar 16 augusti 2021 och slutar 10 juni 2022

Kursföreståndare

För mer information och frågor kring kursen kan du kontakta

Tobias Sjunnesson, tobias.sjunnesson@glimnet.se

 

Expeditionen, 044-448 00

Ansökan

Här finns information om hur du ansöker till Esport och spelidé.
 
Som komplettering till din ansökan ska du berätta om:

• din bakgrund och ditt intresse för esport, lite om din spelnivå i League of Legends, vilken/vilka regioner du brukar logga in på

• ditt intresse för sällskapsspel och brädspel

Modified 2021-11-15 16:15:44