Search only underlying pages

Bibelskola Øresund

Bibelskola Øresund är en ny ettårig heltidsbibelskola, förlagd i Malmö med EFS-föreningarna Betaniakyrkan som arrangör, i samverkan med församlingen United, EFS i Sydsverige och nätverket Re:formera. Kursen anordnas av Glimåkra folkhögskola.

Bibelskolan är förlagd till Betaniakyrkans lokaler och innehåller både teoretisk undervisning och praktisk tillämpning av den kristna tron i en lokal församlingsmiljö. Kursföreståndare är Jonas Nordén (präst i Betaniakyrkan) och flera gästlärare från olika sammanhang kommer under året att besöka skolan.

”Det här blir ett år med möjlighet till växt då du får sträcka dig mot Gud, studera hans ord och låta dig formas i ditt lärjungaskap till att bli mer och mer lik Jesus. Målet är att du ska lära dig att tjäna såväl Gud som andra människor i den lokala församlingen”, säger Jonas Nordén. ”Det finns ett stort behov idag att som församling få finnas med och forma nästa generations kristna. Vi tror att det görs bäst mitt i livet, mitt i staden, mitt i församlingen”.

Kursinnehåll

Ämnen och moment som kommer att finnas med under året är:

Bibel

Bibelsyn, GT, NT, Bibelstudiemetodik, Frälsningshistorien, Eskatologi

Lära

Gudsbild, Skapelsesyn, Människosyn, Frälsning, Rättfärdighet, Dop, Tro, Apologetik, Kyrkohistoria/Samfundshistoria, Församlingssyn, Gudstjänst, Guds rike, Andlig kamp

Lärjungaskap

Det inre livet, Bön (egen och gemensam), Fasta, Lovsång/Tillbedjan, Efterföljelse, Ledarskap, Evangelisation/Mission, Gåvoupptäckande, Retreat, Samtalsgrupper, Samhällsanalys, Diakoni, Tjänst

Självstudier

Bibelböcker, Dogmatiskt ämne, Litteratur, Intervjuer

Praktik

Exempel på saker att engagera sig i: Diakoni, Barn- ungdomsgrupper, Bön och lovsång, Gudstjänst, Mission/Evangelisation.

Kommunitets-spåret i United 

Under bibelskoleåret finns det ett kommunitets-spår där en grupp elever lever och fungerar som en kommunitet inom United med fokus på bön och församlingsbyggande. Ett tillfälle för dig som vill pröva en eventuell framtida kallelse och få en erfarenhet av församlingstjänst.  

Kurstid

Normalt kommer skolan att pågå måndag – fredag, 8.30 – 16.00, men avvikelser kan förekomma. Den lärarledda tiden motsvarar ca tre av fem dagar. 

Kostnad

All undervisning är kostnadsfri och genom Glimåkra folkhögskola är du berättigad till CSN-bidrag. Boende och mat får varje student ansvara för själv.

Ansökan

Ansökan till Bibelskolan görs direkt till kursansvarig Jonas Nordén, på mail: jonas.norden@betaniakyrkan.com. Ansökan ska innehålla en bild på dig och en presentation av dig själv, samt en motivering till varför du vill gå Bibelskola Øresund. Du behöver också ange minst en referensperson.

Din ansökan vill vi ha senast 15 juni. Du kan få besked om antagning löpande, beroende på när du skickat in din ansökan, dock senast 30 juni. Det går också bra att ringa om du har frågor eller funderingar: 073-518 06 00

Modified 2018-05-08 08:56:28