Bibelskola Jordnära

Längtar du efter att ditt liv på allt fler områden ska få genomsyras av din tro på Jesus? Vill du fördjupa din relation med Jesus och samtidigt uppleva, utforska och vårda skapelsen? Då har du kommit rätt! Bibelskola Jordnära vill hjälpa deltagare att upptäcka Guds tankar och vision för hela skapelsen och hitta sätt att leva ut det kristna hoppet på ett praktiskt och konkret sätt.  

Vi lever i en tid av klimatförändringar och framtiden är oviss. Vad är den kristna trons budskap i denna tid? Med Bibeln som grund och ett praktiskt förhållningssätt är detta något vi vill upptäcka under året på Bibelskola Jordnära.   

Vad gör man på bibelskola Jordnära?  

Året på bibelskolan kännetecknas av tre delar som är integrerade i varandra:  

  • Bibel
    På Bibelskola Jordnära vill vi leva nära Bibeln och låta den få genomsyra våra liv. Genom hela Bibeln löper Guds vision för skapelsen som en röd tråd. Detta utmanar och präglar vår relation till medmänniskan, oss själva, den övriga skapelsen och Gud. Vi kommer också att beröra andra ämnen såsom: vetenskap och tro, apologetik, kyrkohistoria, troslära (treenigheten, dop, nattvard), omvärldsanalys mm.  

  • Arbete
    Det kristna livet är ett praktiskt liv. På Bibelskola Jordnära vill vi uppleva, utforska och vårda Guds skapelse på olika sätt. Vi inbjuder kunniga personer som lär oss om skapelsen som vi sedan får praktisera. Vi hoppas kunna erbjuda certifieringsmoment av olika redskap som deltagare kan ha nytta av i (arbets)livet efter bibelskoleåret.  

  • Bön
    Under bibelskoleåret vill vi ge deltagare utrymme att hitta goda vanor för bön och öppenhet för den Helige Ande. På schemalagd tid får deltagare regelbundna tillfällen att ha personlig andakt och gemensam bön och lovsång. Förutom dessa vanor vill vi också vara en församlingsanknuten bibelskola där gudstjänstfirande och församlingsliv är viktiga delar.  

Vi vill ge deltagare möjlighet att utforska den inre processen genom några själavårdssamtal.   

Året börjas och avslutas med en enkel retreat i en stilla och avslappnande miljö.   

Församlingsanknytning

Vi tror att församlingsanknytning och församlingsliv är en central del i ett kristet liv. Genom vårt samarbete med lokala kyrkor kan vi delta och engagera oss i kyrkans gudstjänster och olika gemenskaper.   

Utlandsvistelse

Genom vårt samarbete med den kristna miljövårdsrörelsen A Rocha skapas möjligheter till att besöka studiecenter världen över. Förhoppningsvis kan vi åka på en bilresa söderut över Europa och möta olika kristna gemenskaper som arbetar och lever hållbart på en rad olika sätt. Exempelvis kan vi besöka kloster och följa deras rytmer och besöka A Rochas fältstudiecenter i Les Courmettes (Nice) eller Cruzinha  (Algarvekusten i södra Portugal).   

Kostnad

Denna hemsida är under arbete och mer detaljerad information kommer komma de närmsta månaderna. Vi kommer försöka hålla nere kostnaderna genom att söka olika medel. Mer detaljerad kurskostnad kommer senare.   

Ansökan

Bibelskoleåret på Glimåkra folkhögskola är helfartsstudier och på plats i Glimåkra i nordöstra Skåne.   

Alla som är 18 år fyllda kan ansöka.   

Vad gäller ansökan kommer mer info ut senare under våren 2022.  

 

Vid frågor eller önskan om mer information om bibelskolans upplägg, var god kontakta

Anton Flood
044-44839
anton.flood@glimnet.se

Modified 2021-10-08 16:43:28