Bibelskolekurs Jordnära

JORDNÄRA planeras starta hösten 2023.

Så vi laddar inför läsåret 2023/24! Varmt välkommen med din ansökan då. 

Om du har frågor får du gärna höra av dig till Anton (se info längst ner)

Varma hälsningar från Planeringsgruppen av Jordnära:

Anton Flood, Lena Röstin, Alexandra Söderberg & David Carlsson. 

 

Längtar du efter att ditt liv på allt fler områden ska få genomsyras av din tro på Jesus? Vill du fördjupa din relation med Jesus och samtidigt uppleva, utforska och vårda skapelsen? Då har du kommit rätt! Jordnära vill hjälpa deltagare att upptäcka Guds tankar och vision för hela skapelsen och hitta sätt att leva ut det kristna hoppet på ett praktiskt och konkret sätt.

 

 

De flesta av oss lever med en insikt om klimatets katastrofläge. På många håll i samhället ser vi ett engagemang för skapelsen och klimatet men väldigt sällan ett engagemang inspirerat av tron på Jesus. Ytterst sett är skapelsens hopp inte våra ändrade levnadsvanor och handlingar. Hoppet är grundat i vem Gud är och Jesu död och uppståndelse. Vi tror helt enkelt att det finns en framtid där Jesus förnyar hela skapelsen, vilket vi får vara en del av redan nu. Vi tror att kyrkan behöver återupptäcka hur den kristna tron och dess budskap är ett evangelium för hela skapelsen. Med Bibeln som grund och inspiration vill vi upptäcka Guds vision för den värld Han skapat. Detta är något som genomsyrar året på Jordnära.   

Vad gör man på Jordnära?  

Året på Jordnära kännetecknas av tre delar som är integrerade i varandra:  

  • Bibel
    På Jordnära vill vi leva nära Bibeln och låta den få genomsyra våra liv. Genom hela Bibeln löper Guds vision för skapelsen som en röd tråd. Detta utmanar och präglar vår relation till Gud, oss själva, medmänniskan och den övriga skapelsen. Ämnen som vi kommer behandla är bl.a : vetenskap och tro, apologetik, mission, kyrkohistoria, troslära (treenigheten, dop, nattvard), omvärldsanalys.  

  • Skapelse
    Det kristna livet är ett praktiskt liv. På Jordnära vill vi uppleva, utforska och vårda Guds skapelse på olika sätt. Vi inbjuder kunniga personer som lär oss om skapelsen som vi sedan får praktisera. Vi hoppas kunna erbjuda certifieringsmoment av olika redskap som deltagare kan ha nytta av i (arbets)livet efter bibelskoleåret.  

 

  • Bön
    Under året på Jordnära vill vi ge deltagare utrymme att hitta goda vanor för bön och öppenhet för den Helige Ande. På schemalagd tid får deltagare regelbundna tillfällen att ha personlig andakt och gemensam bön och lovsång. Förutom dessa vanor vill vi också vara en församlingsanknuten bibelskola där gudstjänstfirande och församlingsliv är viktiga delar.  

Vi vill ge deltagare möjlighet att utforska den inre processen genom några själavårdssamtal.   

Året börjas och avslutas med en enkel retreat i en stilla och avslappnande miljö.   

Församlingsanknytning

Vi tror att församlingsanknytning och församlingsliv är en central del i ett kristet liv. Genom vårt samarbete med lokala kyrkor kan vi delta och engagera oss i kyrkans gudstjänster och olika gemenskaper.   

Utlandsvistelse

Genom vårt samarbete med den kristna miljövårdsrörelsen A Rocha skapas möjligheter till att besöka studiecenter världen över. Förhoppningsvis kan vi åka på en bilresa söderut över Europa och möta olika kristna gemenskaper som arbetar och lever hållbart på en rad olika sätt. Exempelvis kan vi besöka kloster och följa deras rytmer och besöka A Rochas fältstudiecenter i Les Courmettes (Nice) eller Cruzinha  (Algarvekusten i södra Portugal).

Kostnad

Max. 1000 SEK kurslitteratur  

5440 SEK per månad för boende och mat (vardagar) 

2000 SEK för två retreater (höst och vår)  

Max. 10.000 per person för utlandsresa (Kan bli betydligt billigare med hjälp av sökta bidrag)  

 

 

 

 

Varmt välkommen med din ansökan!  

 

Vid frågor eller önskan om mer information om Jordnära, tveka inte att höra av dig!

Anton Flood
044-44839
anton.flood@glimnet.se

Modified 2022-05-13 13:50:05