Baslinje

Välkommen till Baslinjen!

Målet med att gå Baslinjen är att förbereda dig för vuxenlivet och ett eget boende, öka ditt självförtroende, lära dig nya saker tillsammans med andra och få nya vänner.

På dagarna har du lektioner och på kvällar planeras olika aktiviteter. Du bor i eget rum på skolans internat. Du får hjälp av kursstödjare under skoltid och på fritiden. Skolan har bemanning av kursstödjare 7.30-22.00 varje dag. Under natten finns sovande jour.

Kursinnehåll

  • Vardagskunskap
  • Nutidsorientering
  • Vardagsekonomi
  • Kommunikation
  • Vi räknar, läser och skriver
  • Friskvård och motion
  • Profil- Friluftsliv eller Estetisk verksamhet
  • Studiebesök

Undervisningen formas utifrån dina behov och förutsättningar. Vi blandar praktiska studier med teoretiska moment. Vi arbetar med att stärka och utveckla de förmågor och kunskaper som varje kursdeltagare har med sig. Baslinjens kursdeltagare deltar tillsammans med skolans övriga studerande i informationssamlingar, temadagar och gemensamma föreläsningar.

Ansökan och antagningsvillkor

Studiebesök, med samtal och prova-på-dagar.
Vi tar emot studiebesök efter överrenskommelse.
För Prova-på-dagar 2022 väljer du ett av följande tillfällen:  24/1-26/1, 31/1-2/2, 14/2-16/2 eller 7/3-9/3. Vi kommer att erbjuda fler prova-på-tillfällen efter överrenskommelse. Antagning sker löpande.

 

Hör av er till oss via mail eller telefon, som ett första steg i er ansökan.
Ansökningblankett till ”Prova-på-dagar” (pdf)

Kostnad

Kost och logi 5740 kr/mån.
För deltagare på Baslinjen tillkommer en kostnad på 8500 kr/läsår. Här ingår kostnader för undervisningsmaterial, fritid och kulturaktiviteter, transporter mm.

Kursfakta

Längd: 1-3 år
Kursstart: 22 aug 2022
Ansökan: löpande antagning
Antagningsvillkor: Studiebesök, samtal och prova-på-dagar
Målgrupp: Kursen vänder sig till dig med en utvecklingsstörning, som gått gymnasiesärskola eller liknande.

Kontakt

Vid frågor och mer information:
Karolina Persson, kursföreståndare
karolina.persson@glimnet.se
044-44818, 044-44819

Modified 2022-03-15 14:59:17