Barnskötarutbildning

I dagsläget vet vi inte när nästa kurs kan erbjudas.
 

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta som barnskötare. Kursen bedrivs på heltid på Glimåkra folkhögskola under tre terminer och syftar till att ge dig kunskap och utveckla färdigheter som du behöver för att kunna arbeta på förskola.

Bild på barnhand

Arbetssätt

Vi jobbar med ett temabaserat lärande med problemlösning som arbetssätt för att stimulera deltagarnas handlingsberedskap, såväl självständigt som tillsammans med andra. Genom att förlägga APL löpande under läsåret skapar vi förutsättningar för att deltagarnas erfarenheter från verkligheten kan användas in i vårt temabaserat lärande. Folkhögskolans demokratiska arbetsform återspeglas i deltagarnas möjlighet att påverka utbildningens former och innehåll och understryker övertygelsen att deltagarna bidrar till varandras lärande. På folkhögskolan är mötet mellan personal och deltagare centralt och samarbeten med andra kurser en tillgång. Den enskildes personliga utveckling under folkhögskoleåret blir påtagligt ofta något som värdesätts oväntat högt av den enskilde deltagaren i utvärderingen av utbildningen. Barnskötarutbildningen kommer även präglas av den lärarkompetens inom musik, teater, skapande och idrott & hälsa, som finns på folkhögskolan.

Delkurser

Kursens innehåll motsvarar Skolverkets Yrkespaket för barnskötare med delkurserna:

 • Lärande och utveckling
 • Pedagogiska teorier och praktiker
 • Kommunikation
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Etnicitet och kulturmöten
 • Människors miljöer
 • Hälsopedagogik
 • Grundläggande vård och omsorg
 • Specialpedagogik
 • Pedagogiskt arbete
 • Skapande verksamhet
 • Barns lärande och växande

(https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-gymnasial/laroplan-for-vux-och-amnesplaner-for-komvux-gymnasial/nationella-yrkespaket-for-komvux/yrkespaket-barn-och-fritid)

APL

Arbetsplatsförlagt lärande ska bidra till att deltagarna utvecklar yrkeskunkspar och yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska leda till att deltagaren får hjälp under handledning att omvandla sina teoretiska kunskaper till praktisk användning och får ett professionellt perspektiv på sig själv, yrket och yrkesrollen

Ansvaret för att hitta praktikplats ligger hos dig som deltagare. Inför praktiken behöver du tänka på att de flesta arbetsplatser kräver ett utdrag från polisens belastnings- och misstankeregister.

Examinationsformer

För att bli godkänd på kursen krävs det att man deltar aktivt i alla kursmoment, att man lämnar in uppgifter och genomför presentationer. Det krävs också att man får godkänt på kursprov och genomför sin arbetsförlagda tid.

Studiemedel

Kursen är studiemedelsberättigad på gymnasial nivå.

Kostnader

All undervisning på skolan är kostnadsfri men en avgift (externatavgift) tas ut som täcker kostnader för material, studieresor och skolgemensamma aktiviteter.

Kursintyg

Kursintyg erhålls efter avslutad utbildning där det framkommer vilka kunskaper och kompetenser som deltagaren förvärvat inom kursen.

Kursföreståndare

För mer information och frågor kring kursen kontakta

jeanette.svensson@glimnet.se

tel 044-44800

 

Modified 2022-05-17 11:11:53