ISA - Introduktion till studier och arbete, Malmö

Kursen ISA - Introduktion till studier och arbete i Malmö är frukten av ett långvarigt samarbete mellan AMA -arbetsmarknadsavdelningen Malmö stad och Glimåkra folkhögskola.

Kursen vänder sig till deltagare med svenska som andraspråk, som behöver förbättra sin svenska och sina kunskaper om det svenska samhället, för att antingen kunna få ett arbete eller gå vidare till högre studier.

 

Kursen är förlagd till Arbetsmarknadsavdelningen på Nobelvägen 66, Malmö.

Du kan anmäla ditt intresse för kursen till Ingemar Söderström, ingemar.soderstrom@glimnet.se eller telefon 070 - 416 89 30.

Modified 2020-02-06 06:49:41