Antagnings- och urvalskriterier till Gospellinjen

Antagningskriterier

 • Du ska minst fylla 18 det år som kursen börjar 
 • Du ska ha skickat in ansökan i tid (därefter behandlas ansökan i mån av plats) 
 • Du ska ha varit drogfri i minst 1 år om du tidigare missbrukat alkohol eller andra droger 
 • Skolan bedömer om du kan tillgodogöra dig kursen 
 • Du ska ha god musikalisk förmåga 
 • Du ska ha god social förmåga, d.v.s. kunna reflektera över din egen roll i en grupp och kunna se andras behov och kunna ta hänsyn till dem 
 • Du ska ha en så god fysik och psykisk hälsa som krävs för att uppfylla kursens obligatoriska delar såsom utlandsresa. 
 • Du ska kunna studera på heltid, deltid kan accepteras vid särskilda behov. 

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till linjen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller ovanstående krav. Skolan väljer först de som:

 • Visar motivation och intresse för att studera på kursen. Den sökande kan beskriva vilka mål den har med att gå kursen/ vad den vill få ut av kursen.
 • Den sökande kan visa på en utvecklingspotential, att den kan visa på steg på vägen mot sitt mål.
 • Social kompetens dvs. kunna reflektera över sin egen roll i grupper, kunna se andras behov och ta hänsyn till dem, ge andra utrymme.
 • Den sökandes musikaliska förmåga.

För att se om den sökande uppfyller antagningskriterierna används intervju med den sökande, referenspersoner, personliga brevet samt antagningsprovet. Observera att det finns kvoterade platser gällande instrumentalister (bas, trummor, gitarr, piano) samt för sångare utifrån stämma (sopran, alt, tenor).

Antagningsprocessen 

 1. Du fyller i ansökan som finns här 
 2. Du bifogar: Betyg, personbevis, personligt brev, kontaktuppgifter till två referenspersoner (ex. lärare, kollega, arbetsgivare) med namn och telefonnummer. I det personliga brevet berättar du på ett ärligt sätt om dig själv, vilka behov du har som vi behöver ta hänsyn till och varför du vill gå på Gospellinjen. 
 3. Du kommer bli kallad till antagningsprov där du kommer få göra musikaliska prov samt bli intervjuad. Om du uppfyller antagningskriterierna och utifrån urvalskriterierna valts ut till att få en plats kommer vi meddela dig inom 2 veckor efter antagningsprovet. Om du uppfyller antagningskriterierna men inte fått någon plats kommer du bli meddelad om detta och du placeras på en reservlista. Om du inte uppfyller antagningskriterierna och därmed får avslag på din ansökan kommer vi meddela dig det. 
 4. Beslut om antagning fattas av kursföreståndare Eva Rietz. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till rektor, Joakim Hector. Här finns information om hur du gör om du vill överklaga.
 5. När du mottagit ditt antagningsbesked kommer du bli uppmanad att bekräfta din plats på kursen genom att sätta in en depositionsavgift till skolan på 300kr, inom 10 dagar. Dessa pengar är ett förskott på din rumshyra och måltidskostnader. Först när du betalat in pengarna är du registrerad på kursen. Om du väljer att hoppas av kursen efter detta betalas pengarna inte tillbaka. 
Modified 2020-03-19 14:35:37