Ansökan till Webbutvecklare

Antagningskriterier

För att bli antagen till Webbutvecklare måste du uppfylla några grundläggande kriterier. Även om det finns plats på kursen, kan du nekas en plats om du inte uppfyller dessa kriterier.

 • Du skall ha avklarade studier på gymnasienivå eller motsvarande. Undantag om enstaka kurser saknas kan göras.
 • Du skall ha tillräcklig kunskap i svenska och engelska för att kunna följa kursen. Undervisningen är på svenska, medan litteratur kan vara på engelska.
 • Du skall fylla minst 18 det år som kursen börjar
 • Du skall vara drogfri i minst ett år om du har missbrukat alkohol eller droger
 • Skolan bedömer att du till viss del kan reflektera över din roll i en grupp, samt kunna se andras behov och ta hänsyn till dem
 • Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig undervisning på kursen
 • Du ska ha möjlighet att studera på helfart
 • Du kan nekas plats om din ansökan inkommer efter sista ansökningsdag som är 15 april.

För att se om du uppfyller antagningskriterierna används telefonintervju med dig som söker samt referenspersoner samt personligt brev.

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller ovanstående krav. Skolan gör urvalet utifrån följande kriterier:

 • Din motivation och ditt intresse för att studera

Ansökningsprocessen

 1. Du fyller i ansökan till kurs - se mer info här
 2. Du bifogar:
 • Kopior av betyg från gymnasieskola eller motsvarande (foton räcker).
 • Personbevis
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner (lärare, arbetsgivare, kollega) med namn och telefonnummer.
 • Personligt brev där du presenterar dig själv och varför du vill gå utbildningen.
 1. Kursföreståndare Johannes Dahlén kommer att kontakta dig och dina referenser via telefon och gör en kort intervju. Detta påbörjas i mars och sker sedan fortlöpande.
 2. Om du uppfyller antagningskriterierna och utifrån urvalskriterierna valts ut till att få en plats kommer vi att meddela dig det senast 30 maj. Om du uppfyller antagningskriterierna men inte fått någon plats kommer du att bli meddelad om det och du placeras på en reservlista. Om du inte uppfyller antagningskriterierna och därmed får avslag på din ansökan kommer vi att meddela dig det.
 3. Antagning sker löpande och kursen kan bli full innan sista ansökningsdatum.
 4. Beslut om antagning fattas av kursföreståndare, Johannes Dahlén. Om du inte har blivit antagen och tycker att beslutet fattats på fel grund kan du överklaga till rektor Joakim Hector. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga.
Modified 2022-01-26 18:43:25