Ansökan till Textilkurs 

Antagningskriterier

För att bli antagen på Textilkursen måste du uppfylla grundläggande kriterier.

  • Ha ett genuint intresse för textilt hantverk
  • Vara nyfiken på att skapa i olika tekniker och material
  • I ett personligt brev beskriva din bakgrund, varför du vill gå kursen och dina förväntningar
  • Ha en tillräckligt god fysisk och psykisk hälsa som krävs för att tillgodogöra sig undervisningen
  • Skicka in din ansökan i tid

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser, gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller ovanstående krav. Urvalet sker utifrån din motivation och intresse för kursens innehåll. Vi tittar bland annat på din ansökan, våra samtal, eventuella besök och tidigare ansökningar. Lottning kan komma att användas då valet står mellan likvärdiga sökanden.

Antagningsprocessen

Du bifogar:

  • Personbevis
  • Kontaktuppgifter till två referenspersoner
  • Personligt brev

Besked om antagning får du senast 18/5.
I mån av plats kan ansökningar inkomna även efter 1/5 behandlas.
Beslut om antagning fattas av kursföreståndaren. Om du inte blivit antagen och tycker beslutet är fel kan du överklaga hos rektor. Här finns information om hur du gör för att överklaga.
När du mottagit ditt antagningsbesked kommer du att bli uppmanad att bekräfta ditt intresse av kursen genom att sätta in 300 kr till skolan inom 10 dagar. Dessa pengar är ett förskott på din internat- eller externatavgift. Först när du betalt in pengarna är du registrerad på kursen.

Modified 2022-01-19 13:24:08