Ansökan till Programmering

Antagningskriterier

För att bli antagen till Programmering måste du uppfylla några grundläggande kriterier. Även om det finns plats på kursen, kan du nekas en plats om du inte uppfyller dessa kriterier.

 • Du ska fylla minst 18 år det år som kursen börjar.
 • Du kan nekas plats om du inte skickat in ansökan i tid, senast den 15 april (därefter behandlas ansökan i mån av plats)
 • Du ska ha varit drogfri i minst 1 år om du har missbrukat alkohol eller andra droger
 • Du ska ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa kursen och vara godkänd i svenska grund.
 • Du ska ha tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna följa kursmomenten och litteraturen på engelska och vara godkänd i engelska grund och gärna även engelska 5.
 • Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig undervisningen på kursen

För att se om du uppfyller antagningskriterierna används telefonintervjuer med dig som söker samt eventuellt referenspersoner, personligt brev och i vissa fall studiebesök.

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval som baseras på:

 • Har störst behov av att läsa Allmän kurs. Det innebär att de som saknar eller inte gått klart gymnasieskolan prioriteras.
 • Din ansökan och ditt personliga brev, vår telefonintervju, och våra referenssamtal. Har du varit på studiebesök eller haft annan typ av kontakt med skolan kan det också ligga till grund i vårt urval av deltagare.
 • Din motivation och intresse för att studera Programmering.
 • Dina mål med att gå vår utbildning. 

Antagningsprocessen

 1. Du fyller i ansökan som finns här
 2. Du bifogar:
 • Eventuella betyg från grundskola och gymnasiet eller motsvarande.
 • Personbevis
 • Kontaktuppgifter till minst en referensperson (lärare, arbetsgivare, kollega) med namn och telefonnummer.
 • Personligt brev. I det personliga brevet berättar du ärligt om dig själv, varför du vill gå kursen och vad du har för mål efter att kursen är avslutad.
 1. En lärare på skolan kommer att kontakta dig och din referens via telefon och gör en kort intervju. Detta påbörjas i februari eller mars månad och pågår sedan fortlöpande.
 2. Om du uppfyller antagningskriterierna och utifrån urvalskriterierna valts ut till att få en plats kommer vi att meddela dig det senast 15 maj. Om du uppfyller antagningskriterierna men inte fått någon plats kommer du att bli meddelad om det och du placeras på en reservlista. Om du inte uppfyller antagningskriterierna och därmed får avslag på din ansökan kommer vi att meddela dig det.
 3. Antagning sker löpande (med start 15 mars) och kursen kan bli full innan sista ansökningsdatum.
 4. Beslut om antagning fattas av kursföreståndare, Anders Sjunnesson. Om du inte har blivit antagen och tycker att beslutet fattats på fel grund kan du överklaga det till rektor, Joakim Hector. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga.
Modified 2020-03-19 14:41:08