Ansökan till ledarutbildning

Antagningskriterier

För att du ska antas till kursen ska du:

  • I regel vara 18 år, eller fylla 18 år det år du börjar
  • Uppvisa en personlig motivation och genuint intresse för kursens innehåll så som den beskrivs här på hemsidan
  • Ha en god social förmåga, d.v.s. kunna reflektera över din egen roll i en grupp och kunna se andras behov och ta hänsyn till dem
  • Ha en villighet att stå i någon form av ledarroll gentemot ungdomar
  • Ha ordnat med en handledare i församling, eller annan samverkande part, som är beredda att ta emot dig och skapa förutsättningar för dina distansveckor under läsåret
  • Falla inom ramen för att skolan ska få landstingsbidrag (dvs. svensk medborgare). Om man uppvisar annan finansieringsmöjlighet är det upp till skolan att godkänna den.

Urvalskriterier

När skolan gör sitt urval bland ansökningar följer vi följande kriterier bland dem som uppfyller grundkraven:

  • De som bedöms ha störst motivation för kursen
  • De som önskar använda utbildningen till tjänst inom församling, föreningsliv eller i uppgift att hjälpa andra människor
  • De som bedöms ha bäst förutsättningar att fungera väl i någon form av ledarroll gentemot ungdomar
  • De som har beviljats plats i församlingar eller organisationer som redan är befintliga samverkansparter
Modified 2022-05-25 13:07:12