Ansökan till Keramik

Antagningskriterier för Keramik - halvtid

För att bli antagen till kursen Keramik måste du uppfylla en del grundläggande kriterier.  

 

Du ska

 • vara genuint intresserad av keramik
 • beskriva i ett personligt brev din bakgrund, varför du vill gå på kursen samt dina förväntningar
 • vara minst 18 det år som kursen börjar
 • skicka in din ansökan i tid (i mån av plats kan dock ansökningar inkomna även efter den 1/5 behandlas)
 • varit drogfri i minst 1 år om du har missbrukat alkohol eller andra droger
 • kunna tillgodogöra dig undervisningen
 • ha förmågan att arbeta självständigt 
 • vid ansökan till ett andra år, ge en beskrivning av vad du vill fördjupa dig inom

För att se om den sökande uppfyller antagningskriterierna går vi igenom ansökan och tittar på betyg, anställningsbetyg/intyg. Stor vikt läggs vid det personliga brevet. Vid behov kontaktas referenspersoner. 

Urvalskriterier 

Om det är fler sökande till linjen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller ovanstående krav. Motivation och intresse för kursens innehåll bedöms. Lottning kan komma att användas då valet står mellan likvärdiga sökanden. 

Antagningsprocessen 

Du fyller i ansökan som finns här

 

Du bifogar: 

 • Personbevis 
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner (helst lärare, arbetsgivare eller kollega) med namn och telefonnummer 
 • Personligt brev 
 • Betyg och Tjänstgöringsbetyg/intyg 
 • Skolan bekräftar inom en vecka via e-post att din ansökan kommit in. Besked om antagning får du senast 18/5. Du kommer även att meddelas om du blivit placerad på en reservlista eller om du fått avslag på din ansökan. 

Beslut om antagning fattas av kursföreståndaren. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till rektor. Här finns information om hur du gör om du vill överklaga

När du mottagit ditt antagningsbesked kommer du att bli uppmanad att bekräfta ditt intresse av kursen genom att sätta in en depositionsavgift på 300 kr till skolan inom 10 dagar. Dessa pengar är ett förskott på din internat- eller externatavgift. Först när du betalat in pengarna är du registrerad på kursen.

Modified 2020-02-09 17:15:58