Ansökan till Akvarellkurs senior

Antagningskriterier Akvarellkurs senior

OBS Kursen är inställd kommande läsår, 2020-2021.

För att bli antagen på Akvarellkurs senior måste du uppfylla några grundläggande kriterier.

 

Du ska 

  • vara intresserad av akvarellmålning.
  • beskriva i ett personligt brev din bakgrund, varför du vill gå på kursen och dina förväntningar.
  • ha tillräckligt god fysisk och psykisk hälsa för att kunna tillgodogöra dig undervisningen.
  • varit drogfri i minst 1 år om du har missbrukat alkohol eller andra droger.
  • skicka in din ansökan i tid (i mån av plats kan dock ansökningar inkomna efter den 1/5 behandlas).

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till linjen än vad det finns platser, gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller ovanstående krav. Motivation och intresse för kursen bedöms. Lottning kan komma att användas då valet står mellan likvärdiga sökanden.

Antagningsprocessen

Du fyller i ansökan som finns här.

 

Du bifogar:

  • Personbevis
  • Kontaktuppgifter till två referenspersoner 
  • Personligt brev

Skolan bekräftar inom en vecka via e-post att din ansökan kommit in. Besked om antagning får du senast 18/5. Du kommer även att meddelas om du blivit placerad på en reservlista eller om du fått avslag på din ansökan.

 

Beslut om antagning fattas av kursföreståndaren. Om du inte blivit antagen och tycker beslutet är fel kan du överklaga hos rektor. Här finns information om hur du gör för att överklaga.

När du mottagit ditt antagningsbesked kommer du att bli uppmanad att bekräfta ditt  intresse av kursen genom att sätta in 300 kr till skolan inom 10 dagar. Dessa pengar är ett  förskott på din internat- eller externatavgift. Först när du betalt in pengarna är du  registrerad på kursen

Modified 2020-06-29 11:55:45