Ansökan till Bibelskolan Ikon

Antagnings- och urvalskriterier till Bibelskolan Ikon

Antagningskriterier

 • Du ska minst fylla 18 det år som kursen börjar 
 • Du ska ha skickat in ansökan i tid (därefter behandlas ansökan i mån av plats) 
 • Du ska ha varit drogfri i minst 1 år om du tidigare missbrukat alkohol eller andra droger 
 • Skolan bedömer om du kan tillgodogöra dig kursen 
 • Du ska ha god social förmåga, d.v.s. kunna reflektera över din egen roll i en grupp, kunna se andras behov och ta hänsyn till dem samt bidra till gruppens gemensamma liv
 • Du ska ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa linjen
 • Du förväntas ha en personlig förankrad kristen tro

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till linjen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller ovanstående krav. Skolan väljer först de som:

 • Visar motivation och intresse för att studera på kursen. Den sökande kan beskriva vilka mål den har med att gå kursen/ vad den vill få ut av kursen.

För att se om den sökande uppfyller antagningskriterierna används intervju med den sökande, referenspersoner samt personliga brevet.

Antagningsprocessen

 1. Du fyller i ansökan som finns här
 2. Du bifogar: Betyg, personbevis, personligt brev, kontaktuppgifter till två referenspersoner (ex. lärare, kollega, arbetsgivare) med namn och telefonnummer. I det personliga brevet berättar du på ett ärligt sätt om dig själv, vilka behov du har som vi behöver ta hänsyn till och varför du vill gå på kursen. 
 3. Om du uppfyller antagningskriterierna och utifrån urvalskriterierna valts ut till att få en plats kommer vi meddela dig det. Om du uppfyller antagningskriterierna men inte fått någon plats kommer du bli meddelad om detta och du placeras på en reservlista. Om du inte uppfyller antagningskriterierna och därmed får avslag på din ansökan kommer vi meddela dig det. 
 4. Beslut om antagning fattas av kursföreståndare. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till rektor, Joakim Hector. Här finns information om hur du gör om du vill överklaga.
 5. När du mottagit ditt antagningsbesked kommer du bli uppmanad att bekräfta din plats på kursen genom att sätta in en depositionsavgift till skolan på 300kr, inom 10 dagar. Dessa pengar är ett förskott på din rumshyra och måltidskostnader. Först när du betalat in pengarna är du registrerad på kursen. Om du väljer att hoppas av kursen efter detta betalas pengarna inte tillbaka.
Modified 2020-03-19 14:34:25